Wapenhandel 8 november 2023 Lees meer over
Click here for English version

Nederland levert Israël onderdelen voor F-35’s die Gaza bombarderen

De Nederlandse regering heeft onderdelen van vliegtuigen geleverd waarmee Israël dood en verderf zaait in Gaza. Waarschuwingen voor ernstige schendingen van het oorlogsrecht werden genegeerd om ‘grote schade aan de relatie met Israël en de VS’ te voorkomen.

Voorbeeld van een F-35 Lightning II, zoals het toestel officieel heet. In de productiefase stond het bekend als Joint Strike Fighter (JSF). © U.S. Air Force / Alexander Cook / Via Wikimedia Commons

De Nederlandse regering heeft een recente levering van onderdelen voor Israëlische F-35-gevechtsvliegtuigen doorgang laten vinden, ook al was bekend dat die in de Pales­tijnse Gazastrook worden ingezet tegen de burgerbevolking. Waarschuwingen van de juristen van Buitenlandse Zaken voor dreigende betrokkenheid bij grove schendingen van het oorlogs­recht werden in de wind geslagen. De levering vond doorgang uit angst voor ‘grote schade aan de relatie met zowel Israël als de Verenigde Staten’.

Oorlogsmisdaden

Dat blijkt uit onderzoek van NRC, dat dinsdagavond werd gepubliceerd. De kwestie draait om een – in de periode na het door Hamas aangerichte bloedbad van 7 oktober – door Israël geplaatste bestelling van reserve-onderdelen voor zijn F-35’s. Die worden geleverd uit het distributiecentrum van fabrikant Lockheed Martin in Woensdrecht. Daarom is een Nederlandse exportvergunning vereist.

In feite heeft de regering zich laten chanteren door Israël en de VS – ten koste van Palestijnse mensenlevens.

De juristen op het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwden dat met de F-35’s ‘ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht’ worden begaan, schrijft NRC. Om die reden zou de vergunning moeten worden geweigerd. Maar de ministers Hanke Bruins Slot (CDA) en Liesje Schreinemacher (VVD) negeerden het advies en gaven hun zegen aan de export. NRC citeert ‘ingewijden’ die stellen dat de toestemming berustte op angst voor de gevolgen van een weigering. In feite heeft de regering zich laten chanteren door Israël en de VS – ten koste van Palestijnse mensenlevens.

Liesbeth Zegveld, hoogleraar internationaal recht en lid van de Raad van Advies van The Rights Forum, stelt tegenover NRC dat Nederland hiermee willens en wetens bijdraagt aan oorlogsmisdaden: ‘Nederland moet ervan uitgaan dat alles wat wordt geleverd wordt ingezet bij disproportionele luchtaanvallen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen burgers en Hamas-strijders.’

Olie op het vuur

De nieuwe onthulling van NRC volgt kort op de toch al schokkende Nederlandse coulance – ook van de Tweede Kamer – voor het ongehoorde Israëlische geweld tegen de Palestijnse burger­bevolking van de Gazastrook. Volgens VN-cijfers van 7 november zijn door Israël 10.328 Palestijnen gedood, onder wie 4,237 kinderen en 2.719 vrouwen. Toch blijft Nederland het geweld gedogen. En dus zelfs faciliteren. Niet alleen met de recente levering. De Israëlische F-35’s vliegen kennelijk al jaren met onderdelen waarvoor een Nederlandse exportvergunning is verleend.

Inmiddels zijn 10.328 Palestijnen gedood. Toch blijft Nederland het geweld gedogen. En dus zelfs faciliteren.

De kwestie is olie op het vuur van de groeiende maatschappelijke onvrede over het regeringsbeleid. Van alle kanten wordt afkeuring uitgesproken over de eenzijdige en inhumane opstelling van de regering, het steeds weer uitzonderen van Israël ten koste van de Palestijnen, en de ondermijning van de internationale rechtsorde waarmee dat gepaard gaat. Daar komt nu bovenop dat Nederland ook materieel bijdraagt aan het Israëlische geweld.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy