Palestijns Netwerk Nederland 22 november 2023 Lees meer over

Palestijns Netwerk NederlandPalestijnse Nederlanders maken regering harde verwijten

Nederland heeft Israël ruim baan verleend voor het wekenlange geweld tegen de Palestijnen in Gaza en nagelaten aan te dringen op een staakt-het-vuren. In een brief roepen Palestijnen in Nederland de regering op tot rechtvaardigheid en effectieve actie.

Premier Mark Rutte tijdens diens bliksembezoek aan zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu op 23 oktober 2023. © GPO / Koby Gideon

Aan de Nederlandse regering,

Wij, Palestijnse Nederlanders, schrijven u deze brief om onze ontreddering en grote zorgen te uiten over de situatie in Palestina, maar ook om onze verontwaardiging uit te spreken over het handelen van de Nederlandse regering.

Wij zijn niet alleen diep geschokt en verontwaardigd over de genocide die zich in Gaza voor de ogen van de wereld voltrekt – als nieuwste hoofdstuk in onze geschiedenis van voortdurende bezetting, onderdrukking en grove schendingen van de rechten van de Palestijnen door Israël –, maar ook door het niet ingrijpen van de wereldgemeenschap en van Nederland – als hoeder van het internationaal recht – in het bijzonder.

Wij zijn ook verbijsterd en diep geschokt dat de Nederlandse regering een vrijbrief gaf aan Israël om zijn gang te gaan in Gaza. In een memo van de militaire attaché van de Nederlandse ambassade in Israël wordt gesteld dat:

  • Israël onevenredig geweld gebruikt tegen de Palestijnse bevolking in Gaza waardoor binnen een maand ruim elfduizend burgers, onder wie 4.500 kinderen, zijn gedood en een veelvoud verwond door Israëlische luchtaanvallen en artillerie­beschietingen;
  • Israël een bewuste strategie hanteert van vernieliging van de Gazaanse infrastructuur, civiele centra en daarmee ook de burgerbevolking;
  • Israëls oorlog gebaseerd is op wraak;
  • Deportatie van de burgerbevolking uit Gaza een reëel scenario is.

De Nederlandse regering heeft bij monde van de minister van Buitenlandse Zaken erkend hiervan op de hoogte te zijn. Desondanks heeft zij ervoor gekozen om niet op te roepen tot een staakt-het-vuren. Ook is besloten geen effectieve actie te ondernemen om Israël ter verantwoording te roepen voor zijn schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

De Nederlandse regering heeft daarentegen wel meerdere malen steun uitgesproken aan Israël. Wij zijn zeer geschrokken dat zij afgelopen maand nota bene een levering van onderdelen voor F-35-gevechtsvliegtuigen aan Israël heeft toegestaan. Met deze vliegtuigen wordt de burgerbevolking van Gaza al ruim een maand beschoten en gedood.

De VN, WHO, Amnesty International, Oxfam Novib, Save the Children, WarChild, burgers en academici wereldwijd, Nederlandse ambtenaren van verschillende ministeries in Den Haag, de Belgische premier, de Franse president en nu ook uw ambtenaren in Tel Aviv: allen spreken zich uit tegen de buitenproportionaliteit van het oorlogsgeweld dat wordt losgelaten op de burgerbevolking van Gaza. Allen spreken hun zorgen uit over de humanitaire catastrofe in Gaza. Allen spreken zich, met het internationaal recht in de hand, uit tegen Israëls oorlogshandelingen. Allen wijzen op schendingen van een veelvoud van internationale regels omtrent humaniteit, veiligheid, oorlog en mensenrechten.

Allen spreken zich uit voor een onmiddellijk staakt-het-vuren.
Maar u niet. Zelfs niet met bovenstaande informatie in de hand.

Wij, Palestijnse Nederlanders, inwoners en burgers van Nederland, roepen u, onze premier en onze regering, op morele verantwoordelijkheid te tonen;

Wij, inwoners en burgers van Nederland roepen u op te handelen naar menselijke waardigheid en conform het internationaal humanitair recht;

Wij vragen u dringend te luisteren naar de instituties waarop ons moreel kompas is gestoeld, en u te scharen achter de roep om menselijkheid en rechtvaardigheid.

Wij vragen u dringend om uw verantwoordelijkheid te nemen en uw invloed te gebruiken om een einde te maken aan het lijden van, en de massamoord op, de Palestijnse burgerbevolking.

Concreet vragen wij u om:

  • De Israëlische agressie tegen de Palestijnse burgerbevolking publiekelijk te veroordelen en effectieve steun te verlenen voor een staakt-het-vuren;
  • De Israëlische bezetting en apartheid te veroordelen als de fundamentele oorzaak van het conflict, en u in te zetten voor een rechtvaardige oplossing;
  • De Nederlandse militaire en economische samenwerking met Israël op te schorten totdat Israël zijn verplichtingen gebaseerd op internationaal recht nakomt en de rechten van de Palestijnen respecteert.

Rechtvaardigheid is de enige weg naar veiligheid en vrede voor beide volken. Wij rekenen daarom op uw steun en solidariteit in deze moeilijke tijd.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy