Politiek Den Haag 21 november 2023 Lees meer over

Tweede Kamer donderdag bijeen over ‘Situatie in Gaza’

Op de eerste dag na het reces debatteert de Kamer over de rampzalige situatie in de Palestijnse Gazastrook. The Rights Forum roept de vele bij Gaza betrokken Nederlanders op het debat online te volgen om met eigen ogen te zien hoe de politiek met het onderwerp omgaat.

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA). Zij zal in het debat van donderdag uitleg moeten verschaffen over het eenzijdige en juridisch rammelende regeringsbeleid met betrekking tot de oorlog in Gaza. © Rijksoverheid / Martijn Beekman

Het debat wordt gehouden op donderdag 23 november van 14.00 tot 18.00 uur en is live te volgen via de website van de Tweede Kamer. Het wordt gevoerd door de Kamerleden die deel uitmaken van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen­werking en Defensie met de respectievelijke demissionair bewinds­lieden Hanke Bruins Slot (CDA), Liesje Schreinemacher (VVD) en Kajsa Ollongren (D66).

Maatschappelijke turbulentie

Het debat was door de Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Jasper van Dijk (SP) al eerder aangevraagd. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde het verkiezingsreces er ondanks de urgentie echter niet voor onderbreken. Om die reden vindt het op de eerste dag na het reces plaats.

Gezien de (inter)nationale maatschappelijke turbulentie over het buitenproportionele Israëlische geweld, en een serie schokkende onthullingen door NRC, werd besloten tot een voorafgaande schriftelijke vragenronde. In totaal werden door twaalf fracties 161 vragen ingediend waarop de antwoorden van minister Bruins Slot op 18 november aan de Kamer zijn gestuurd (113 pagina’s, onderaan deze pagina te downloaden). Zij vormen de basis voor het debat.

Grotere betrokkenheid

Gezien de bij velen levende frustratie over het eenzijdige pro-Israëlstandpunt van de regering roepen wij op tot grotere betrokkenheid van het publiek bij de Haagse debatten. Die vormen immers de arena waar die eenzijdigheid – met grote minachting voor de rechten van de Palestijnen en de internationale rechtsorde als geheel – wordt bepleit en verdedigd.

Wij wijzen daarbij op het antwoord van minister Bruins Slot op vraag 146 (pagina 105):

Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Midden-Oosten is het product van het democratische samenspel tussen kabinet en de Kamer, dat onder andere wordt gevoed door het maatschappelijke debat in Nederland en ambtelijke advisering.

De publicaties van NRC wijzen echter uit dat adviezen van ambtenaren en noodkreten van diplomaten door de regering zijn genegeerd, en hoe de ambtelijke advisering zelfs ernstig wordt belemmerd. Dat vergroot het belang om het maatschappelijk debat verder aan te jagen en de politiek directer aan te spreken op haar handelwijze.

Bekijk onze Kieswijzer

Dat kan woensdag ook al, maar dan in het stemhokje. In onze Kieswijzer hebben wij de standpunten van de politieke partijen over Israël/Palestina op een rijtje gezet. Wie een rechtvaardiger beleid wil kan aan de hand hiervan een beredeneerde keuze maken.

Dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking niet achter het regeringsbeleid ten aanzien van Gaza en Israël staat blijkt niet alleen uit druk bezochte demonstraties en sit-ins, maar ook uit opiniepeilingen. Ook de bijna 30 duizend ondertekeningen van de petitie waarin wij de politiek oproepen tot concrete stappen ter beëindiging van het nu 75 jaar durende ‘conflict’ maken duidelijk dat in Nederland brede maatschappelijke steun bestaat voor een rechtvaardiger beleid.

Keer op keer blijkt dat er een kloof bestaat tussen het regeringsbeleid en de opvattingen van de bevolking. Zo bleek in 2022 uit een opiniepeiling dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking van mening is dat in Israël en bezet Palestijns gebied sprake is van apartheid, terwijl de regering weigert diezelfde conclusie uit te spreken. Het is aan ons allen om politiek Den Haag zichtbaar en hoorbaar aan te blijven sporen tot een rechtvaardiger beleid.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy