Rechtszaak 14 november 2023 Lees meer over
Click here for English version

The Rights Forum klaagt Nederlandse staat aan

Samen met Oxfam Novib, Amnesty International en PAX dagen wij de Nederlandse staat voor de rechter, vanwege diens opstelling ten aanzien van de oorlog in Gaza. Nederland gaat door met het exporteren van wapens naar Israël. Dit maakt Nederland medeverantwoordelijk voor schendingen van het oorlogsrecht en de collectieve bestraffing van de burgerbevolking in Gaza.

Eerder riepen de organisaties de regering al op om alle gepleegde schendingen van het internationaal humanitair oorlogsrecht te benoemen en te veroordelen. Ondanks meer dan 12.000 Palestijnse doden in Gaza – waarvan ruim twee-derde vrouwen en kinderen – en heldere uitspraken van internationale organisaties, weigert Nederland echter stelling te nemen en Israël publiekelijk aan te spreken op evident ernstige schendingen van het oorlogsrecht. Uiteraard hebben de maatschappelijke organisaties eerder ook de afschuwelijke aanslagen op en ontvoeringen van burgers door Hamas veroordeeld.

Vorige week bleek bovendien dat de Nederlandse regering nagelaten heeft om de uitvoer van onderdelen voor F35 gevechtsvliegtuigen stop te zetten. NRC meldde dat ambtenaren hebben gewaarschuwd dat hiermee mogelijk “ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht” worden begaan in Gaza. Ook de Nederlandse ambassade in Tel Aviv gaf dergelijke expliciete waarschuwingen af. In strijd met zowel het eigen wapenexportbeleid als met internationale verdragen waar Nederland partij bij is, heeft het kabinet desondanks besloten om de onderdelen te blijven leveren.

Nederland maakt zich al jaren medeplichtig aan schendingen van internationaal recht en deze medeplichtigheid moet nu stoppen. -

Gerard Jonkman, directeur The Rights Forum

Nederland heeft een heel concreet beoordelingskader voor wapenexport. Wanneer militaire goederen kunnen bijdragen aan schendingen van mensenrechten of het internationaal humanitair recht is die export strikt verboden. Het is onbegrijpelijk dat de regering hier, ondanks heldere waarschuwingen, willens en wetens van afgeweken heeft. Dat maakt hen medeverantwoordelijk voor de inzet van het materieel. -

Martje van Nes, directeur organisatie PAX

Als hulporganisaties hebben we op allerlei manieren aan de regering gevraagd om onze medewerkers te steunen en een einde te maken aan het geweld in Gaza. Zij willen hulp verlenen aan de burgerbevolking, maar de bommenregen maakt dat onmogelijk. Dat die bommen afgeworpen worden dankzij Nederlandse militaire steun is haast niet te bevatten. Dit moet stoppen. Het is voor ons een ongekende stap om naar de rechter te stappen, maar als het nodig is dan is het helaas niet anders. -

Michiel Servaes, directeur Oxfam Novib

Nederland is gastland van zowel het Internationaal Gerechtshof als het Internationaal Strafhof en presenteert zichzelf graag als voorvechter van het internationaal recht. Maar onze regering verliest op dit moment iedere geloofwaardigheid. Evidente schendingen zoals de voedsel-, water- en brandstofblokkade voor voedsel, de gedwongen verplaatsing van de bevolking, en het bombarderen van scholen, ziekenhuizen en journalisten, worden niet benoemd. En door wapenonderdelen te leveren, loopt Nederland risico medeplichtig te worden aan schendingen van het internationaal humanitair recht. -

Dagmar Oudshoorn, directeur Amnesty International

Kort geding en crowdfunding

De maatschappelijke organisaties bereiden een kort geding voor tegen de Nederlandse Staat en eisen daarin dat de regering zal handelen in lijn met de eigen beleidskaders, (grond)wettelijke verplichtingen en relevante internationale afspraken zoals het EU Gemeenschappelijk Standpunt en het Wapenhandelsverdrag (ATT). Zij worden bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Thomas van der Sommen.

Er is een crowdfunding voor het proces gelanceerd en andere organisaties zijn uitgenodigd om de zaak te ondersteunen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy