Persuitnodiging 13 december 2023 Lees meer over

Uitspraak Gaza-rechtszaak tegen de staat vrijdag 15 december

Komende vrijdag doet de rechtbank Den Haag uitspraak in het kort geding van Oxfam Novib, PAX en The Rights Forum tegen de staat over de levering van F-35-onderdelen aan Israël. Onderstaande persuitnodiging werd vandaag verspreid.

Piloten van de Israëlische luchtmacht in hun F-35I Adirs in afwachting van een oefening op Nellis Air Force Base, Nevada, 16 maart 2023. © Trevor Bell, Airman 1st Class

Persuitnodiging Oxfam Novib, PAX, The Rights Forum

Oxfam Novib, PAX en The Rights Forum eisten vorige week maandag in een kort geding tegen de Nederlandse staat de onmiddellijke stopzetting van de levering van onderdelen voor Israëlische F-35-gevechtsvliegtuigen. De organisaties stellen dat Nederland zich met het toestaan van deze wapenexport medeplichtig maakt aan mogelijke schendingen van het oorlogsrecht in Gaza.

Meerdere andere ngo’s steunen het initiatief en meer dan duizend individuele Nederlanders toonden hun steun door een financiële bijdrage te leveren voor het kort geding. De rechtbank in Den Haag maakt komende vrijdag, 15 december, vanaf 10.30 uur het vonnis schriftelijk bekend. Vanaf 11.00 uur zijn advocaat Liesbeth Zegveld en Michiel Servaes (directeur Oxfam Novib), Frank Slijper (projectleider Wapenhandel PAX) en Gerard Jonkman (directeur The Rights Forum) op het Oxfam Novib-kantoor in Den Haag beschikbaar voor reacties op het vonnis.

Het nieuws over de levering van onderdelen van F-35-gevechtsvliegtuigen, ondanks waarschuwingen van ambtenaren voor ‘ernstige schendingen’, kwam aan het licht door een aantal publicaties van NRC. Inmiddels heeft het kabinet de leveringen bevestigd en aangegeven deze voort te willen zetten.

Tijdens het kort geding op 4 december jl. kregen beide partijen de gelegenheid om hun zaak te bepleiten. Advocaat Liesbeth Zegveld wees de rechter op de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat om, onder zowel nationaal beleid als internationale afspraken en verdragen, wapenexport te toetsen wanneer er een risico op schendingen van internationaal recht bestaat. Zeker gezien de exceptionele geweldsescalatie in Gaza waarbij inmiddels meer dan 18 duizend doden zijn gevallen, merendeels vrouwen en kinderen, is een dergelijk risico evident en toetsing noodzakelijk.

De landsadvocaat probeerde op zijn beurt vooral de rol van Nederland zo klein mogelijk te maken en te zoeken naar excuses om de reguliere toetsing van export te omzeilen. Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes wees er tijdens de zitting echter op dat het om een zeer principiële zaak gaat. ‘Het gaat vandaag over de levering van onderdelen uit Nederland voor gevechtsvliegtuigen die in Gaza worden ingezet. Dat kan je klein proberen te maken – schroefjes, boutjes, eigenlijk Amerikaans – maar het gaat uiteindelijk wel om een schakel die het mogelijk maakt om échte bommen op échte huizen van échte families te gooien. Bommen op duizenden vrouwen, mannen en kinderen.’

Het kabinet heeft in antwoorden op Kamervragen en in het Kamerdebat over de situatie in Gaza op 23 november jl. aangegeven dat het nader onderzoek zal doen naar ‘de mogelijkheid en wenselijkheid om in te grijpen in de doorlevering van goederen […] vanuit het European Regional Warehouse naar Israël.’ Zie:

Sinds de aankondiging van het kort geding tegen de staat hebben verschillende organisaties hun sympathie of steun uitgesproken voor het initiatief. Behalve Amnesty International Nederland steunen onder andere ActionAid, De Goede Zaak, Een Ander Joods Geluid, European Legal Support Center, Human Security Collective, Kairos Sabeel Nederland, Musicians Without Borders, Muslim Rights Watch Nederland, Plant een Olijfboom en Stichting Kifaia de gang naar de rechter om die te laten beoordelen of de Nederlandse staat inderdaad in strijd heeft gehandeld met geldende regels en verdragen. Tenslotte hebben ruim duizend mensen binnen enkele dagen donaties gedaan om het kort geding financieel mogelijk te maken. De crowdfunding-actie ten behoeve van het proces loopt nog.

Noot voor de redactie

Advocaat Liesbeth Zegveld, Michiel Servaes (directeur Oxfam Novib), Frank Slijper (projectleider Wapenhandel PAX) en Gerard Jonkman (directeur The Rights Forum) zijn vrijdag vanaf 11.00 uur op het Oxfam Novib-kantoor, Mauritskade 9 in Den Haag, beschikbaar voor interviews en reacties. Voor meer informatie: Jules van Os, persvoorlichter Oxfam Novib, tel. 06 5157 3683.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy