Lessen voor Nederland 10 november 2023 Lees meer over

Belgische vicepremier De Sutter roept op tot sancties tegen Israël

Waar de Nederlandse regering zich vrijwel kritiekloos achter het Israëlische geweld tegen Gaza heeft geschaard, wordt in België genuanceerder gedacht. Zowel premier De Croo als vicepremier De Sutter spraken zich deze week uit. ‘Dit is oorlogsgeweld dat nooit en nooit door de beugel kan.’

De Belgische vicepremier Petra De Sutter roept op TikTok op tot sancties tegen Israël.

Na ruim een maand van grootschalig Israëlisch geweld tegen de Palestijnse burgerbevolking in de Gazastrook klinkt in België een steeds luidere roep om ingrijpen. Woensdag pleitte vicepremier Petra De Sutter (Groen) in het Nieuwsblad en een video op TikTok voor concrete sancties tegen Israël. De video werd op TikTok, Instagram en X intussen zo’n 4,5 miljoen keer bekeken.

Concrete maatregelen

De Sutter stelt dat sancties onvermijdelijk zijn: ‘De bommenregen is onmenselijk. Terwijl er oorlogsmisdaden worden gepleegd in Gaza trekt Israël zich niets aan van de internationale eis voor een staakt-het-vuren. […] We kunnen niet wegkijken terwijl elke dag kinderen worden gedood in Gaza.’ Zij bepleit de volgende concrete maatregelen:

  • Een direct importverbod van producten uit Israëls illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. De Sutter herinnert eraan dat dergelijke producten nog steeds in Belgische supermarkten worden verhandeld: ‘België mag deze schending van het internationaal recht niet steunen.’

 

  • Ook moet een inreisverbod worden ingesteld voor gewelddadige kolonisten, en voor politici en militairen die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden.

 

  • Directe opschorting van het EU-Israël Associatieverdrag. Dat biedt Israël belangrijke handelsvoordelen. In artikel 2 van het verdrag wordt respect voor de mensenrechten expliciet als voorwaarde gesteld voor de geboden voordelen. Met Israël kan het daarom geen busines as usual zijn, aldus De Sutter: ‘Mensenrechten zijn er voor iedereen.’ In het Nieuwsblad noemde ze de maatregel ‘niet meer dan normaal’.

 

  • Volgens De Sutter moet België meer geld beschikbaar stellen aan het Internationaal Strafhof. Dit ter versterking en bespoediging van het lopende onderzoek naar oorlogsmisdaden, en uitbreiding daarvan met de Israëlische bombardementen op ziekenhuizen en vluchtelingenkampen. ‘Dit is oorlogsgeweld dat nooit en nooit door de beugel kan’, aldus De Sutter.

 

  • De Sutter wijst met klem op de noodzaak van een politieke oplossing. Blijft die uit, dan zal het geweld zich blijven herhalen. Dat maakt erkenning van de staat Palestina noodzakelijk. Dit met inachtneming van de grenzen van voor de junioorlog van 1967; sindsdien houdt Israël de ‘Palestijnse gebieden’ – Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook – illegaal bezet.

 

  • Tot slot bepleit De Sutter de geldstromen van Hamas droog te leggen met sancties tegen bedrijven en personen die Hamas financieren.

Niet aanvaardbaar

Eerder sprak premier Alexander De Croo (Open Vld) zich al uit tegen het disproportionele Israëlische geweld. Op 13 oktober benadrukte hij dat Israël zich dient te houden aan het internationaal oorlogsrecht: ‘Zelfs in een oorlog zijn er regels. Collectief de ganse bevolking van Gaza treffen kan niet, Gaza volledig afsluiten van water en energie is niet aanvaardbaar.’ België zal niet zomaar wegkijken als Israël oorlogsmisdaden begaat, waarschuwde hij.

België zal niet zomaar wegkijken als Israël oorlogsmisdaden begaat, waarschuwt premier De Croo.

Afgelopen maandag herhaalde De Croo zijn kritiek tijdens een persbijeenkomst in Brussel: ‘Twee miljoen burgers afsnijden van hun basisbehoeften is niet alleen onaanvaardbaar, het is ook verboden volgens het internationaal recht.’ Ook veroordeelde hij het ‘platbombarderen van een volledig vluchtelingenkamp met de bedoeling om één leider van Hamas uit te schakelen’ als ‘volstrekt disproportioneel en onaanvaardbaar’.

‘Hoop en perspectief’

De Croo sprak zich ook uit tegen het groeiende geweld van Israëlische kolonisten tegen de Palestijnse bevolking van de Westelijke Jordaanoever. Volgens hem is daar sprake van een ‘gevaarlijke evolutie’. Hij wees op Israëls verantwoordelijkheid om de misdaden van de kolonisten ‘te onderzoeken en vervolgen’.

Tot slot wees De Croo erop dat een terroristische organisatie als Hamas slechts is uit te schakelen als de bevolking ‘hoop en perspectief’ wordt geboden. Wordt dat nagelaten ‘dan ben je eigenlijk de zaden aan het planten voor decennia van extremisme en terreur in de regio, maar ook in Europa’. Directe onderhandelingen die de Palestijnen perspectief bieden zijn daarom urgent en noodzakelijk voor vrede, aldus De Croo.

Schril contrast met Nederland

De pleidooien van beide Belgische politici staan in schril contrast met de pro-Israëlische standpunten van de Nederlandse regering. Premier Mark Rutte (VVD) en ministers Dilan Yesilgöz (VVD) en Hanke Bruins Slot (CDA) boden Israël juist alle ruimte voor zijn disproportionele geweld in Gaza. De Tweede Kamer sloot zich daar op schokkende wijze bij aan. Eerder deze week bleek dat Nederland Israël zelfs onderdelen levert voor F-35-gevechtsvliegtuigen die in Gaza worden ingezet tegen de Palestijnse burgersbevolking.

Ook in de VN toonde Nederland zijn pro-Israëlische opstelling door zich te onthouden van stemming over een resolutie die opriep tot een onmiddellijk bestand, leidend tot een staakt-het-vuren, en tot respect van het internationaal recht. Uit een reconstructie van NRC bleek dat Nederland zelfs een tegenstem overwoog. Anders dan Nederland stemde België voor de resolutie.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy