Koe bij de horens 30 oktober 2023 Lees meer over

Boeren van BBB staan toe dat Palestijnen in Gaza worden uitgehongerd

Vorige week liet ‘de stem van het platteland’ in de Tweede Kamer haar valse geluid horen, wars van humanitaire waarden en haaks op de rechtsorde. Wat bezielt de boeren en burgers van BBB om zich zo op te stellen? Wéten ze het wel?

‘En Palestijnen krijgen sowieso geen voer’, als het aan BBB ligt, zo blijkt uit het stemgedrag van de partij in de Tweede Kamer. © Screenshot Jeugdjournaal

‘Iedere dag BBBeter’ is de leus waarmee de BoerBurgerBeweging (BBB) zich presenteert. De partij kwam afgelopen jaar volop in het nieuws waarbij ze prat ging op de rol van de boeren in onze voedselvoorziening. In de Tweede Kamer spreekt de partij echter een andere taal: daar zet ze zich in om de uithongering van de Palestijnse burgerbevolking in de Gazastrook te bestendigen.

Uithongering als oorlogswapen

Tijdens het Kamerdebat van 24 oktober over de oorlog tussen Israël en Hamas werd door Volt en de SP een motie ingediend die de regering oproept om Israël te houden aan resolutie 2417 van de VN-Veiligheidsraad. De resolutie verbiedt de inzet van uithongering als oorlogswapen – een strategie die Israël al weken toepast op de 2,3 miljoen bewoners van de Palestijnse Gazastrook. Nederland behoorde tot de initiators van de VN-resolutie.

De motie van Volt en de SP zou logischerwijs de steun dienen te krijgen van de voltallige Kamer. Tweede Kamerleden hebben immers een eed gezworen op het beschermen en promoten van de internationale rechtsorde. Dat is een voorwaarde om ons überhaupt te mogen vertegen­woordigen.

Genadeloos stemgedrag

Maar BBB stemde tegen de motie, net als de VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, Van Haga, JA21 en Omtzigt. De motie werd verworpen. Gevolg: Nederland laat de uithongering van de Palestijnse burgerbevolking in Gaza voortbestaan en brengt de internationale rechtsorde een zware slag toe. Met dank aan de boeren van BBB.

De ‘stem van het platteland’ blijkt een vals Haags accent te hebben.

Daar bleef het niet bij. BBB keerde zich bij de stemmingen van 25 oktober tegen alle moties die humanitaire hulp en rechtvaardigheid bepleitten, waarvan onderstaand een selectie. De ‘stem van het platteland’ blijkt een vals Haags accent te hebben. De vraag die resteert: steunen Nederlandse boeren deze inhumane politiek écht – of mikt de Haagse fractie erop dat nachtelijke debatten de agrarische achterban ontgaan?

De schade in zeven voorbeelden

Motie van Laurens Dassen (Volt) en Jasper van Dijk (SP) over de oproep aan Israël om zich te houden aan resolutie 2417 van de VN-Veiligheidsraad, die uithongering van een burgerbevolking verbiedt. BBB stemde tegen, de motie werd verworpen.

Motie van Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Kati Piri (GroenLinks-PvdA) over een humanitair staakt-het-vuren. BBB stemde tegen, de motie werd verworpen.

Motie van Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Kati Piri (GroenLinks-PvdA) over het veroordelen en tegengaan van alle schendingen van het internationaal recht. BBB stemde tegen, de motie werd verworpen.

Motie van Jasper van Dijk (SP) c.s. over het ook veroordelen van de Israëlische misdaden tegen Palestijnse burgers. BBB stemde tegen, de motie werd verworpen.

Motie van Laurens Dassen (Volt) over het onderzoeken van mogelijkheden voor een VN-vredesmissie. BBB stemde tegen, de motie werd verworpen.

Motie van Jasper van Dijk (SP) c.s. over het opvoeren van druk op Israël zodat het oorlogsgeweld tegen Gaza stopt. BBB stemde tegen, de motie werd verworpen.

Motie van Kati Piri (GroenLinks-PvdA) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) over het in EU-verband bepleiten van de onmiddellijke levering van schoon drinkwater, brandstof en medische hulpmiddelen aan VN-organisatie UNRWA. BBB stemde tegen, maar de motie werd aangenomen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy