Koos van Dam

Nikolaos (Koos) van Dam was Nederlands ambassadeur in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland en Indonesië, en Speciaal Gezant voor Syrië. Hij is lid van de Raad van Advies van The Rights Forum.

5 februari 2024 Lees meer over

Koos van DamHet Nederlandse Palestina-beleid is schandalig en hypocriet

Vrede is de beste garantie voor Israëls veiligheid. Nederland draagt daaraan niet bij. Dit land is moreel failliet, betoogt voormalig ambassadeur Koos van Dam, lid van de Raad van Advies van The Rights Forum.

Stemming in de Algemene Vergadering van de VN over een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren in Gaza, 12 december 2023: 153 landen stemden vóór, tien tegen, en 23 landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. © UN Photo / Loey Felipe

Hoelang zal het nog duren voordat Nederland erkent dat het aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat als het gaat om de Palestijnen? Toen het om Indonesië ging, duurde het zestig jaar om dit te erkennen, en de Koning sprak zijn excuses pas uit na vijfenzeventig jaar.

Het is schandalig en hypocriet dat de Nederlandse regering de oproep in de Verenigde Naties tot een staakt-het-vuren in Gaza niet heeft willen steunen, ondanks alle Israëlische moordpartijen daar, het grote aantal slachtoffers en de gigantische vernietigingsslag die gaande is. Het gaat hier weliswaar alleen maar om een VN-resolutie, waar Israël zich toch niets van zal aantrekken, net zoals het de meeste andere kritische VN-resoluties heeft genegeerd, maar het is wel een teken aan de wand van het Nederlandse morele failliet. En dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Ongestraft

Nederland zet zich, net als vele andere westerse landen, al meer dan een halve eeuw in voor het zogenaamde ‘Midden-Oosten-Vredesproces’. Er worden daarbij wel politieke verklaringen uitgegeven, maar er is nooit sprake geweest van dwingende maatregelen, die nodig zijn om een oplossing te bewerkstelligen.

Daardoor heeft Israël ongestraft kunnen doorgaan met het plegen van oorlogsmisdaden en grove mensenrechtenschendingen tegen de Palestijnse bevolking, het annexeren van Palestijns en Syrisch grondgebied, het vestigen van illegale Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem, het bombarderen van diverse Arabische landen en nog veel meer. Nederland en vele andere westerse landen gedogen dit al decennialang zonder er werkelijk iets aan te doen. Zij zijn daardoor medeverantwoordelijk voor de ontstane situatie.

De Israëli’s zijn ondertussen steeds agressiever en arroganter geworden. Met hun gewelddadige optreden in Gaza, Jeruzalem en op de Westoever heeft Israël inmiddels nog meer vijanden geschapen dan het al had, en het worden er met de dag meer.

Internationale rechtsorde

Hierdoor zijn de mogelijkheden voor vrede in de regio nóg geringer geworden. En het is naïef om te denken dat Israël vrede kan bewerkstelligen door te proberen zijn tegenstanders met grof geweld op de knieën te krijgen of hen te vermoorden, zoals het de afgelopen 75 jaar veelvuldig heeft gedaan.

Israël wil een Joodse staat ‘from the river to the sea’, met zo min mogelijk Palestijnen.

Als Israël bereid was geweest vrede te sluiten op grond van de internationale rechtsorde, was het conflict al lang in belangrijke mate opgelost, en was er op 7 oktober 2023 geen aanval van Hamas geweest. Maar Israël wil een Joodse staat from the river to the sea, met zo min mogelijk Palestijnen. Met zo’n standpunt is het bereiken van vrede onmogelijk.

Toch is de oplossing eenvoudig: het afdwingen van de terugtrekking van Israël uit de in 1967 bezette Arabische gebieden, inclusief de opheffing van alle Joodse nederzettingen, waardoor eindelijk een onafhankelijke Palestijnse staat mogelijk wordt gemaakt. Israël zal hier niet vrijwillig aan willen meewerken, want het wil absoluut geen Palestijnse staat en heeft die ook nooit gewild. Degenen die meenden dat Israël hieraan zou willen meewerken, hebben decennialang zitten slapen.

Vrede garantie voor veiligheid

Israël blijft geobsedeerd met zijn eigen veiligheid, ook al is het verreweg de sterkste militaire macht in het Midden-Oosten, die zelfs kernwapens heeft. Maar het heeft door zijn agressieve optreden zijn eigen vijanden gecreëerd.

Israël kan de bestaande bedreigingen alleen neutraliseren door duurzame vrede te sluiten met de Palestijnen op basis van gelijkwaardigheid. Vrede is de beste garantie voor Israëls veiligheid.

Dit artikel verscheen eerder in NRC.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy