Jared Kushner 3 december 2016

Trump, Kushner en de Palestijnen

Is de schoonzoon van Trump de aangewezen vredesstichter?

Jared Kushner

Jared Kushner is de echtgenoot van Ivanka Trump, dochter van de gekozen president. De puissant rijke Kushner is ook een van de vertrouwelingen van Donald Trump. Maar is de ideale schoonzoon ook de ideale man om the ultimate deal te bewerkstelligen tussen Israël en de Palestijnen?

Van alle vage beloftes, tegenstrijdige verklaringen en onrealistische oplossingen die Donald Trump tijdens zijn verkiezingscampagne heeft aangedragen zijn die over Palestina het meest onduidelijk. Als we naar Trump’s carrière kijken, valt er eigenlijk niet zo veel te zeggen over welke van deze beloftes realiteit zullen worden na zijn inauguratie.

Hij is al op veel beloftes en voornemens teruggekomen. Het is onduidelijk of Obamacare inderdaad in de prullenbak verdwijnt en of de muur tussen Mexico en de VS er daadwerkrlijk komt. De urgentie om Hillary op te sluiten lijkt verdwenen. Het is ook nagenoeg onmogelijk om te voorspellen welke van de beloftes die aan zowel Israël als de Palestijnen gedaan zijn, vertaald zullen worden naar beleid.

Aan het begin van zijn campagne heeft Trump toegezegd ‘neutraal’ te zijn wat betreft Israël en de Palestijnen. De pro-Israëlische lobby in de VS schrok flink van deze, in hun ogen, schandelijke verklaring. Met de Israel- lobby valt zeker niet te spotten en Trump was er dan ook als de kippen bij om hen te kalmeren. Dit resulteerde in dat de alom bekende gesprekspunten van Netanyahu gretig herhaald werden tijdens Trump’s toespraak aan een van de meest machtige lobbygroepen in de VS.

Aan de American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) deelde hij mee dat hij als president de uitbreiding van Israël’s illegale exclusief-Joodse nederzettingen in bezet gebied geheel zou steunen. Aan deze aanmoediging om het internationaal recht te schenden, voegde hij nog eens toe dat hij de Amerikaanse veto in de Veiligheidsraad 100% of the time zal gebruiken, wat in de praktijk betekent dat elke vorm van juridische verantwoordelijkheid voor Israël’s beleid geblokkeerd zal blijven. Hoewel een daadwerkelijk neutrale toeschouwer deze beloftes als aardig radicaal zal zien, deed hij er nog een schepje bovenop door te zeggen dat er geen morele gelijkwaardigheid tussen beide partijen in het conflict is. Een duidelijker bewijs tegen zijn eerder beloofde neutraliteit is niet nodig.

Jared Kushner

In de afgelopen weken heeft Trump zijn hoop kenbaar gemaakt om the ultimate deal te sluiten: een rechtvaardig en permanent vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen. Ook heeft hij zijn schoonzoon, Jared Kushner, aangedragen als architect van dit akkoord. Jared Kushner is een van de meest invloedrijke vastgoedmagnaten in de VS. Hij heeft in het verleden geen geheim gemaakt van zijn volledige steun voor Israël en wordt vaak omschreven als een toegewijd Zionist.

Als zeer succesvol zakenman en investeerder ontbreekt het Kushner niet aan de kunde om voor hem lucratieve deals te sluiten, maar bewijs van kennis van het Midden-Oosten en diplomatie in het algemeen moet nog gevonden worden. Naast de implicaties van nepotisme die een dergelijke benoeming zou hebben, is Jared Kushner overduidelijk een van de minst neutrale mensen om het vredesoverleg te gaan leiden.

Zelfs zonder je af te vragen hoe onpartijdig en effectief het is om de grootste bondgenoot van een van de partijen aan het conflict het vredesoverleg te laten overzien, worden de vooruitzichten voor een rechtvaardig en permanents akkoord tussen Israël en de Palestijnen steeds minder realistisch. Trump heeft al bewezen dat het lastig, zo niet onmogelijk is te voorspellen wat in de toekomst zijn politiek zal zijn, dus veel valt er nog niet te zeggen over de ultimate deal. Slechts één ding is zeker: het zal niet gebaseerd zijn op internationaal recht en het zal de rechten van de Palestijnen zeker niet op hetzelfde niveau plaatsen als de Israëlische belangen.

Verder lezen over de Kushner Foundation, het fonds van de familie Kushner dat verschillende projecten in Israël steunt waaronder nederzettingen en het Israëlische leger.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy