Egged 22 mei 2017 Lees meer over

Waarom gooit Noord-Holland de mensenrechten onder de bus?

The Rights Forum vraagt de provincie Noord-Holland om toelichting op het kandideren van het bedrijf Egged Bus Services voor het verzorgen van het busvervoer in de regio-Noord.

Een email-campagne die de provincie tot bezinning moet brengen leverde in 24 uur zeshonderd mails op.

Egged Bus Systems (EBS) is als één van vier bedrijven door de provincie gekandideerd voor het verzorgen van het busvervoer in ‘Noord’ gedurende de komende tien jaar. Naar verwachting hakt de provincie morgen de knoop door.

De kandidering stuit op harde kritiek van mensenrechtenorganisaties. EBS is een dochterbedrijf van de Israëlische busmaatschappij Egged (Group), die de busverbindingen met en tussen Israëls illegale ‘nederzettingen’ onderhoudt en zodoende een sleutelrol speelt in Israëls bezetting en kolonisering van Palestina. Door EBS toe te laten tot de selectieprocedure negeert de provincie haar verantwoordelijkheden zoals gedicteerd door (inter)nationale gedragscodes op het gebied van verantwoord ondernemen. De provincie gooit, zoals dat in de Angelsaksische wereld toepasselijk heet, de mensenrechten onder de bus.

The Rights Forum sprak zich eerder uit tegen het negeren van de gedragscodes door Noord-Holland, en vraagt de provincie nu per brief om toelichting. Directeur Jan Keulen: ‘We zijn benieuwd wat de provincie tot dit staaltje onverantwoord ondernemen heeft gebracht. Doen verantwoordelijkheden op het terrein van de mensenrechten er nooit toe, of alleen in dit geval niet?’

Noord-Holland staat met het negeren van gedragscodes niet alleen. Andere lokale overheden gingen de provincie voor. Een zorgwekkend fenomeen, stelt Keulen: ‘Of het nu om Noord-Brabant of Amsterdam gaat, steeds weer zie je dat overheden hun verantwoordelijkheden negeren. Mensenrechten blijken bij veel overheden in slechte handen. En of dat nu algemeen gebeurt of alleen als er Israëlische belangen in het geding zijn, het resultaat is dat de rechtsorde die onze overheid volgens de Grondwet moet beschermen door diezelfde overheid wordt uitgehold.’ Keulen kondigt aan op de website van The Rights Forum verslag te zullen doen van de reactie van Noord-Holland.

Intussen heeft de email-campagne van het Diensten Onderzoek Centrum Palestina (docP) in de eerste 24 uur geresulteerd in zeshonderd kritische mails aan het provinciebestuur. In die mails worden de bestuurders opgeroepen het internationaal recht en de mensenrechten te respecteren, en EBS alsnog uit te sluiten van de selectie.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy