Politieke partijen in cijfers

Hoe actief waren de politieke partijen tijdens Rutte-III? Hebben zij de Israëlische bezetting gedoogd of bekritiseerd? En wat zijn de verhoudingen in de Tweede Kamer? We hebben het naar cijfers vertaald.

Aantal kamervragen

Partijen dienen Kamervragen in over onderwerpen die ze belangrijk vinden. Hoe vaak hebben partijen over Israël-Palestina Kamervragen gesteld (periode 26 oktober 2017 t/m 2 maart 2021)?

Stemgedrag bij moties

Partijen dienen moties in om het kabinetsbeleid te beïnvloeden. Daar wordt door alle partijen over gestemd. Hoe hebben de partijen gestemd bij moties vóór en tegen de Israëlische bezetting? We hebben 48 moties gevonden die, op grond van hun oproep aan de regering, als “vóór” of “tegen” te classificeren zijn en het stemgedrag per partij gescoord.

Hoe hoger het percentage, des te meer is een partij vóór (pro) of tegen (anti) de bezetting. Voorbeeld: het CDA steunde 23% van de pro-bezettingsmoties en 15% van de anti-bezettingsmoties.

Zetelverdeling

Hoe groot waren de blokken in de Tweede Kamer, die de Israëlische bezetting steunen en afwijzen? Hoe groot zouden die blokken na de verkiezingen kunnen zijn?

Op grond van hun stemgedrag en optreden in de Tweede Kamer, kunnen partijen in drie blokken verdeeld worden: vóór (pro) en tegen (anti) de Israëlische bezetting. Partijen met een gemengde opstelling, die niet duidelijk tot een van beide blokken gerekend kunnen worden, hebben we onder “midden” ingedeeld.

De zetelverdeling en blokvorming in de huidige Tweede Kamer is dan als volgt:

Op basis van de peiling van peil.nl van 7 maart 2021 zou de zetelverdeling en blokvorming na de verkiezingen kunnen zijn:

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy