Commentaar 21 september 2021 Lees meer over

Afwijzing ‘vredesproces’ door Israël dwingt Den Haag tot handelen

De nieuwe Israëlische regering zal de bezetting en illegale kolonisering van Palestijns gebied op volle kracht voortzetten. Het is aan politiek Den Haag om de Palestijnen daartegen in bescherming te nemen en Israël tot de orde te roepen.

De nieuwe Israëlische regering onder minister-president Naftali Bennett zet de illegale kolonisering van Palestina onverminderd voort. © Mondoweiss / Carlos Latuff

Wie stilletjes mocht hebben gehoopt dat Israël onder de nieuwe regering-Bennett bereid zou zijn vrede met de Palestijnen te sluiten, is de afgelopen weken hardhandig uit de droom geholpen. Maakte premier Naftali Bennett eind augustus al bekend de komende vier jaar geen vredesbesprekingen met de Palestijnen te zullen voeren – we schreven er eerder over –, de afgelopen weken herhaalde hij die boodschap in een serie interviews.

Vrede ‘niet relevant’

Bennett voert aan dat de samenstelling van zijn regering vredesbesprekingen onmogelijk maakt. Zijn lappendeken-coalitie, bestaande uit acht partijen met extreem uiteenlopende opvattingen over het ‘conflict’ met de Palestijnen, zou direct uiteenvallen als het onderwerp op de agenda komt. ‘Dat begrijpt iedereen’, zei Bennett eerder. Nu zei hij het zo:

We all understand that at the moment it’s not relevant.

Een deel van de regering, onder wie Bennett zelf, is principieel tegenstander van het zogenoemde ‘vredesproces’, dat door middel van onderhandelingen zou moeten uitmonden in de beroemde tweestatenoplossing, de internationale formule voor vrede sinds de Oslo-akkoorden van 1993-1995. Een staat Palestina mag er onder geen beding komen, aldus Bennett:

I oppose a Palestinian state I think it would be a terrible mistake. I won’t do that.

Uitbreiding van de ‘nederzettingen’

Wat Bennett wél wil, is ook duidelijk: Israël zal de bezetting en illegale kolonisering van Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever voortzetten. Op 9 september zegde hij de zogeheten Yesha Council, de overkoepelende raad van de Israëlische kolonies op de Westoever waarvan hij in het verleden zelf voorzitter was, verdere uitbreiding van Israëls ‘nederzettingen’ toe. Bennett houdt vast aan de afspraken van zijn voorganger Netanyahu met de voormalige Amerikaanse president Trump. Die leidden tot een explosieve stijging van het aantal nieuwe bouwprojecten in bezet gebied.

Sinds het begin van de bezetting in 1967 hebben zich zo’n 750 duizend Israëlische kolonisten in bezet gebied gevestigd, verspreid over circa 250 ‘nederzettingen’ en ‘buitenposten’. En juist afgelopen week benadrukte minister van Defensie Benny Gantz in een gesprek met Foreign Policy dat Israël zich uit geen daarvan zal terugtrekken. Het aantal kolonisten zal juist verder worden opgevoerd.

Den Haag moet handelen

De uitspraken van Bennett en Gantz vormen een rechtse directe in het gezicht van politiek Den Haag. De Nederlandse regering houdt, gesteund door de Tweede Kamer, tot de dag van vandaag de schijn op dat Israël een ‘partner for peace’ is, die in principe instemt met de tweestatenoplossing en bereid is in onderhandelingen met de Palestijnen de laatste plooien glad te strijken. Onder de opeenvolgende kabinetten-Netanyahu kreeg die Haagse opstelling de afgelopen tien jaar al steeds meer het karakter van – zoals wij het eerder omschreven – een klucht. Bennett prikt de Haagse luchtballon nu openlijk door.

Het is nu aan de regering en Tweede Kamer om die realiteit te aanvaarden en ernaar te handelen. Als Den Haag meent wat het al die jaren heeft gezegd – dat de tweestatenformule de enige reële oplossing is voor het ‘conflict’ –, zijn maatregelen tegen Israël onvermijdelijk. Dat is het ook verplicht tegenover de Palestijnen, die het al die tijd het visioen van een eigen staat in Oost-Jeruzalem, de Westoever en Gaza is blijven voorhouden.

Er is nog een andere reden waarom maatregelen tegen Israël niet langer kunnen uitblijven. Nederland heeft de verplichting de Palestijnen te beschermen tegen de Israëlische overheersing. Na 54 jaar bezetting en kolonisering leven de Palestijnen nog altijd onder een regime dat zich schuldig maakt aan misdaden die in het Statuut van Rome – het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof – tot de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid worden gerekend. Onder internationaal recht is Nederland verplicht daartegen op te treden en de slachtoffers in bescherming te nemen. Met die verplichting is decennia de hand gelicht. Daar moet nu een eind aan komen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy