Booking.com gaat waarschuwen voor verblijf in Israëls illegale kolonies

Booking.com gaat accommodaties in Israëls ‘nederzettingen’ voorzien van de mededeling dat zij in bezet gebied liggen. Reizigers worden gewaarschuwd dat een bezoek risico’s inhoudt voor de ‘veiligheid en mensenrechten’.

Een illegale Israëlische kolonie (‘nederzetting’) is zichtbaar achter de zogenoemde Afscheidingsmuur. © VN / Ryan Rodrick Beiler

De waarschuwing heeft betrekking op accommodaties die door Israëlische kolonisten in bezet Palestijns gebied via Booking.com aan toeristen worden verhuurd. Die activiteiten versterken Israëls illegale kolonisering en de gestage verdrijving van Palestijnen uit hun woonplaatsen en van hun land. Om die reden wordt Booking.com al jaren opgeroepen de verhuur van dergelijke accommodaties te staken.

Oorlogsmisdaad

Die stap heeft het van oorsprong Nederlandse verhuurplatform nooit gezet, zelfs niet nadat het door de VN op zijn gedrag was aangesproken. Gevolg was dat het in februari 2020 door de VN werd opgenomen op een zwarte lijst van bedrijven die willens en wetens mede­werking verlenen aan Israëls illegale kolonisering – en daarmee aan een oorlogsmisdaad.

Deze week kondigde Booking.com aan de accommodaties in de illegale kolonies (‘nederzettingen’) op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem te gaan voorzien van de mededeling dat zij in bezet gebied liggen. Reizigers worden gewaarschuwd dat een bezoek risico’s inhoudt voor de ‘veiligheid en mensenrechten’ en voor de ‘lokale gemeenschap en bezoekers’.

Met het toevoegen van de waarschuwing – dezer dagen wordt gestart met de accommodaties op de Westoever – zegt Booking.com te willen garanderen dat toeristen de informatie krijgen die nodig is voor een weloverwogen keuze van hun bestemming. Dat is vooral van belang in ‘conflict­gebieden’, aldus Booking.com. Waarom het bedrijf daar überhaupt zaken blijft doen wordt niet vermeld.

Ben & Jerry’s en Airbnb

Het besluit van Booking.com is – hoewel onvoldoende – van groot belang. Het bedrijf erkent de illegale realiteit van de Israëlische kolonisering en is zich bewust van de verplichtingen die bedrijven in dergelijke situaties hebben. Om diezelfde reden besloot Ben & Jerry’s in juli 2021 de verkoop van zijn ijs in bezet gebied te staken – leidend tot een hysterische Israëlische reactie, een betwiste ingreep van moederbedrijf Unilever, en aanhoudende juridische procedures.

In november 2018 maakte Airbnb – branchegenoot van Booking.com – bekend de verhuur van woningen in Israëlische kolonies in bezet Palestijns gebied te staken. Na een ongekende intimidatiecampagne van Israël en zijn lobby kwam het daar zes maanden later op terug.

Booking.com staat een vergelijkbare backlash te wachten. Israëls minister van Toerisme Yoel Razvozov kondigde aan dat Israël alles zal doen – waaronder het aanwenden van ‘politieke druk’ – om het besluit van Booking.com ongedaan te maken. Hij stelde dat ‘een bedrijf ons niet kan dicteren welk gebied wel of niet bij Israël hoort’. Overbodig te zeggen dat Booking.com Israël helemaal niets ‘dicteert’, maar een eerste stap zet om de eigen bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de internationale gedragscodes die voorschrijven dat bedrijfsactiviteiten vrij van schendingen van mensenrechten dienen te zijn.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy