Schrijfactie 5 oktober 2017 Lees meer over

Gaat in het nieuwe kabinet de bijbel boven het recht?

The Rights Forum roept de Tweede Kamer op tot debat over de principiële vraag of politici die de internationale rechtsorde afwijzen kunnen toetreden tot het nieuwe kabinet. Onderschrijf je de noodzaak van dat debat, laat dan van je horen.

Partijleider Gert-Jan Segers op het CU-verkiezingscongres van november 2016. Op de achtergrond het partijmotto ‘Geef geloof een stem’. Met die stem ondermijnt de partij de internationale rechtsorde.

Deze week waarschuwde The Rights Forum voor de mogelijke toetreding van politici van de ChristenUnie tot het nieuwe kabinet. Waarom? De openlijk beleden afwijzing van de internationale rechtsorde door die partij is onverenigbaar met de grondwettelijke plicht van ministers en staatssecretarissen om die rechtsorde juist te beschermen en te bevorderen.

Daarnaast behoren bewindslieden recht te doen aan de status van hun domicilie Den Haag als mondiale hoofdstad van het internationaal recht. Het is onacceptabel dat op een steenworp afstand van voorname instellingen als het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof ministers aantreden die de bijbel boven de rechtsorde stellen.

The Rights Forum roept de Tweede Kamer op tot een grondig debat over deze principiële waarden. In een tijd waarin de internationale rechtsorde onder grote druk staat en openlijk wordt beschimpt, kan het parlement in Den Haag een waardevol statement maken voor de bescherming ervan.

Mail de Tweede Kamer

Zie je dat belang ook, steun dan onze oproep aan de Tweede Kamer. Dat kan door onderstaande tekst te gebruiken voor een mailbericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Khadija Arib ([email protected]). Of door een zelf geformuleerd bericht te sturen aan mevrouw Arib of andere leden van de Tweede Kamer.

Geachte mevrouw Arib,

Met de ChristenUnie dreigt een partij in het kabinet te komen die de internationale rechtsorde afwijst. Hierbij roep ik, via u, de Tweede Kamer op het debat hierover te openen.

Wat betreft de kwestie-Palestina wijst de ChristenUnie de internationale rechtsorde af door de illegale Israëlische bezetting en kolonisering van Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever te steunen, ook al is deze in strijd met bindende resoluties van de VN-Veiligheidsraad. De ChristenUnie fundeert deze extreme positie op de bijbel.

Kan een politicus die de internationale rechtsorde afwijst toetreden tot het kabinet? Bewindslieden hebben volgens artikel 90 van de Grondwet juist de plicht om die rechtsorde te beschermen. Toch staat precies dit scenario ons te wachten met de entree van de ChristenUnie in het kabinet.

De kracht en het succes van het internationaal recht zijn afhankelijk van de universele toepassing ervan. Het geeft geen pas er selectief mee om te gaan. Laat staan dat een partij de rechtsorde ondergeschikt maakt aan een eigen interpretatie van de bijbel, zoals de ChristenUnie doet. Is zo’n partij dan in staat een bewindspersoon te leveren bij wie de bescherming van dat recht in veilige handen is?

We roepen de Tweede Kamer met klem op hierover een tijdig en grondig debat te voeren.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy