Open brief 27 juni 2017 Lees meer over

Palestijnse christenen doen beroep op internationale kerkelijke solidariteit

In een open brief doet de Nationale Coalitie van Christelijke Organisaties in Palestina (NCCOP) een dringend beroep op de solidariteit van de Wereldraad van Kerken en de oecumenische beweging.

Na honderd jaar onrecht is actieve betrokkenheid van de wereldwijde christelijke gemeenschap noodzakelijk om verandering te brengen in een uitzichtloze situatie, schrijft de coalitie. The Rights Forum heeft de Nederlandse kerken opgeroepen gehoor te geven aan de noodkreet.

De situatie die de NCCOP in haar open brief beschrijft is reden tot zorg voor iedereen die zich verbonden voelt met de christelijke gemeenschap in het Heilige Land. Het onrecht dat de Palestijnen al honderd jaar van een vrij en waardig leven weerhoudt, bestaat nog altijd en blijft zelfs toenemen, aldus de coalitie van meer dan dertig organisaties.

Dat onrecht vindt zijn oorsprong in de ‘onrechtvaardige en onwettige Balfour-verklaring’, waarmee de Britse regering precies een eeuw geleden haar zegen gaf aan de stichting van een ‘joods nationaal tehuis’ in Palestina. Het werd ‘geïntensiveerd door de Nakba’ – de verdrijving van circa 750 duizend Palestijnen tussen eind 1947 en begin 1949 – en ‘gevolgd door de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza, en de fragmentatie van ons volk en ons grondgebied door het beleid van isolatie en confiscatie van land en de bouw van exclusief joodse nederzettingen en de Apartheidsmuur’.

Deze hartverscheurende situatie had nooit zo lang kunnen voortbestaan zonder de oorverdovende stilte van de internationale kerkelijke gemeenschap, stelt de NCCOP:

Er waren zelfs enkele kerken en christelijke leiders die de oprichting van een koloniale staat in ons land hebben ondersteund en het volk compleet negeerden of zelfs dehumaniseerden; het volk dat hier al eeuwen leefde, betaalde de prijs voor de in Europa gepleegde wreedheden.

Voortgaande onderdrukking

Honderd jaar na de Balfour-verklaring ‘gaat onze Nakba door’, schrijven de organisaties. Zij wijzen erop dat ‘discriminatie en ongelijkheid, militaire bezetting en systematische onderdrukking de regel zijn’, stapels VN-resoluties en internationale oproepen, veroordelingen en beloftes ten spijt. Ook wijzen zij erop dat partnerorganisaties die Israël met geweldloze middelen tot het respecteren van het recht en tot vrede proberen te bewegen systematisch worden aangevallen.

Bovendien, stelt de NCCOP, ‘probeert Israël nu te verhinderen dat christelijke pelgrims Bethlehem bezoeken’. Daaraan kan worden toegevoegd dat het ook voor het christelijke bevolkingsdeel van deze stad bijna onmogelijk is om zijn religieuze tradities uit te oefenen.

Door de ‘Afscheidingsmuur’ en verschillende checkpoints is een bedevaart naar het dichtbij gelegen Jeruzalem voor hen al niet meer mogelijk. Het was 2000 jaar geleden voor Jezus makkelijker om Jeruzalem binnen te komen dan tegenwoordig voor Palestijnse christenen.

Klemmend beroep op solidariteit

Als er niet heel snel iets verandert is de kans op rechtvaardigheid en vrede voorgoed verkeken, stellen de organisaties: ‘Menselijk gesproken hebben we het “moment van het onmogelijke” bereikt, zoals de voormalige Latijnse patriarch Sabbah onlangs zei.’ Daarom doen zij aan de hand van negen punten een klemmend beroep op de Wereldraad van Kerken en de oecumenische beweging om actief hun betrokkenheid te tonen:

Wij hebben u nu meer dan ooit nodig. We hebben uw kostbare solidariteit nodig. We hebben dappere vrouwen en mannen nodig die bereid zijn om op de voorgrond te treden. Dit is geen tijd voor oppervlakkige diplomatieke christenen.

The Rights Forum heeft de brief van de Palestijnse christelijke organisaties doorgestuurd aan de vier Nederlandse kerken die lid zijn van de Wereldraad van Kerken: de Protestantse Kerk Nederland (PKN), de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Doopsgezinde Kerk en de Remonstrantse Broederschap. The Rights Forum roept de Nederlandse kerken op om gehoor te geven aan de oproep van de Palestijnse christenen om onrecht duidelijk te veroordelen:

De brief van de christelijke organisaties uit Jeruzalem en Bethlehem maakt duidelijk dat het water hen aan de lippen staat en de tijd voor diplomatieke of theologische vaagheid voorbij is. Het uur van de waarheid is, wat hen betreft, aangebroken. Wat gevraagd wordt van christenen overal ter wereld, ook in Nederland, is een duidelijke standpuntbepaling.

The Rights Forum dringt er bij de Nederlandse kerken op aan ‘te luisteren naar de stem van de Palestijnse christenen en binnen de Wereldraad van Kerken positief op hun oproep te reageren’.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy