Iers Lagerhuis brengt wet die handel met Israëlische kolonies verbiedt dichterbij

Nadat eerder het Hogerhuis akkoord ging nadert het moment dat Ierland als eerste EU-staat elke vorm van commerciële betrokkenheid bij de Israëlische kolonisering van Palestina strafbaar stelt.

Het Ierse Lagerhuis stemt in grote meerderheid voor een verbod op de handel met de Israëlische kolonies.

Het Ierse Lagerhuis heeft donderdag in grote meerderheid ingestemd met een verbod op handelsbetrekkingen met Israëls illegale kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns en Syrisch gebied. Het wetsvoorstel daartoe – de Control of Economic Activity (Occupied Territories) Bill – werd met 78 tegen 45 stemmen aangenomen. Het voorstel wacht nog drie stemrondes in het Lagerhuis om definitief te worden aangenomen.

Het wetsvoorstel is van toepassing op de illegale Israëlische kolonies in Oost-Jeruzalem, op de Westelijke Jordaanoever en op de Syrische Hoogvlakte van Jawlan (Golan). Het verbiedt de ‘import en verkoop van producten, diensten en grondstoffen’ uit die kolonies. Ook betrokkenheid bij import wordt strafbaar.

Economische uitbuiting

In december stemde het Ierse Hogerhuis al in met de beoogde wetgeving. Het voorstel werd in januari 2018 ingediend door de onafhankelijke senator Frances Black, maar werd vertraagd door protesten uit Israël, de Verenigde Staten en Europa.

In een video op Twitter benadrukten Black en Niall Collins, de politicus die het wetsvoorstel in het Lagerhuis introduceerde, gezamenlijk het belang en de noodzaak van de wet. Die is van toepassing op alle situaties waarin een bezettende staat het door hem bezette gebied economisch uitbuit. Black noemde donderdag de Westelijke Sahara als tweede toepassing. Op Twitter reageerde zij verheugd op de stemming in het Lagerhuis:

Ireland will always stand for international law + human rights, & we’re one step closer to making history. Onwards.

Israëlische dreigementen

Israël heeft woedend gereageerd op het Ierse besluit. Premier Netanyahu beschuldigde het parlement van ‘hypocrisie en antisemitisme’. De Ierse ambassadeur Alison Kelly werd op het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden, waar zij te horen kreeg dat de ‘schandalige’ wet, indien aangenomen, serieuze gevolgen zal krijgen voor de relatie met Israël en de Ierse ‘status in de regio’.

Ook in het aan de stemming voorafgaande Lagerhuisdebat werden dergelijke dreigementen geuit. Zo zou Israël zijn ambassade in Dublin sluiten, of zou de Iers-Amerikaanse relatie beschadigd raken. De Ierse regering, die zich onder druk van Israël en diens pleitbezorgers tegen het wetsvoorstel keerde, sprak van ‘verraad aan onze principes als EU-lid’.

In zijn toespraak tot het Lagerhuis rekende Collins genadeloos af met de critici:

If passed, Ireland and her parliament will be sending a strong message, that it condemns the occupation of territories which are deemed illegal under international law.

Repeated condemnation of Israeli actions by the EU and many in the international community has failed to deter Israel from continuing its settlements project.

While we value the jobs that corporate America brings, it must clean up its act in terms of corporate responsibility, morality and social responsibility in many regards. We cannot give it a free pass on everything simply because it provides us with jobs.

Nederlandse situatie

Juist vrijdag publiceerden wij een artikel over het uitblijven van maatregelen door de Tweede Kamer. De Nederlandse handel met de illegale Israëlische kolonies moet vele malen groter worden ingeschat dan die van Ierland. Er is alle reden om daar nu – na ruim twintig jaar talmen – een radicaal eind aan te maken. Ierland laat zien hoe dat kan.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy