Israël intensiveert strijd tegen Palestijnse media

Oktober gaf een intensivering te zien van het Israëlische beleid om de Palestijnse media het zwijgen op te leggen. In één maand vonden 27 aanvallen op mediakantoren plaats. In 2017 werden tot dusver 25 Palestijnse journalisten door Israël opgepakt.

Israëlische bezettingstroepen tijdens een inval in een kantoor van de Palestijnse mediaorganisatie Trans Media.

Het Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA) registreerde in de maand oktober 28 aanvallen op Palestijnse media in de door Israël bezette Palestijnse gebieden. Daarvan werden er 27 uitgevoerd door het Israëlische leger, en één door de Palestijnse Autoriteit. In september lagen die cijfers op respectievelijk 22 en vier. Daarmee is oktober koploper wat betreft schendingen van mediavrijheid in 2017.

Israëlisch geweld tegen media en journalisten

In de nacht van 17 op 18 oktober vielen Israëlische bezettingstroepen simultaan tien Palestijnse mediakantoren binnen in de steden Ramallah, Al-Khalil (Hebron), Bethlehem en Nablus. Daarbij vielen gewonden, werden journalisten opgepakt, vernielingen aangericht, zenders gesloten en werd apparatuur in beslag genomen. Ten gevolge van de acties verloren 94 Palestijnse journalisten en medewerkers hun baan.

De getroffen organisaties – PalMedia, TransMedia en Ramsat Media – verzorgden de berichtgeving voor 15 Palestijnse en internationale media. De Israëlische acties worden algemeen gezien als een poging om de gevolgen van de Israëlische bezetting aan het oog van de wereld te onttrekken en de Palestijnen monddood te maken. Zelf stelt Israël dat het een eind maakt aan ‘opruiing’ en de ‘promotie van geweld en terreur’.

In juli werden door Israël vergelijkbare acties uitgevoerd tegen Palestijnse mediakantoren. Ook toen was sprake van gewelddadige, nachtelijke invallen, vernielingen en sluitingen. De organisatie Reporters Without Borders veroordeelde die Israëlische acties scherp, na in 2014 al alarm te hebben geslagen over het Israëlische geweld tegen Palestijnse media, dat zij omschreef als:

the long list of violations of Palestinian news media rights by the Israeli security forces, with never-ending threats, arrests and military operations.

De Palestinian Prisoner’s Society maakte bekend dat zich op 1 november 27 Palestijnse journalisten in Israëlische gevangenschap bevonden. Drie van hen worden in administratieve detentie gehouden, zonder aanklacht of proces. Alleen al in 2017 werden door Israël 25 Palestijnse journalisten opgepakt, waarvan vier in oktober. De meest recente arrestatie vond plaats op 1 november. Toen werd de journaliste Bushra al-Tawil uit Al-Birah opgepakt.

Al-Jazeera en NRC Handelsblad

In juli maakte de Israëlische premier Netanyahu bekend de nieuwsorganisatie Al-Jazeera uit Israël te zullen verbannen. Aanleiding was een uitzending van Al-Jazeera waarin te zien was hoe een Israëlische soldaat een biddende Palestijn trapt. Netanyahu veroordeelde de uitzending als het ‘aanzetten tot geweld’ door Al-Jazeera. Waarnemers wezen erop dat Al-Jazeera in januari 2017 de vierdelige serie The Lobby uitbracht, waarin de praktijken van de Britse Israël-lobby in beeld werden gebracht. De poging van Netanyahu het kantoor van Al-Jazeera te sluiten en de zender uit de lucht te halen heeft tot dusver geen succes gehad.

Ook de Nederlandse media kregen met het Israëlische beleid te maken. In juni werd de Nederlandse NRC-journalist Derk Walters gedwongen Israël te verlaten vanwege ‘onwelgevallige berichtgeving’. In een scherp afscheidsartikel stelde Walters dat Israël ‘de schaamte voorbij is’. Hoofdredacteur Peter Vandermeesch omschreef de ongekende maatregel als volgt:

Wij kunnen niet anders dan het besluit te zien als een poging van Israël om vrije en kritische nieuwsgaring over dat land te belemmeren. […] Het lijkt ook te passen in een strategie van Israël om kritische stemmen te doen verstommen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy