Incitement 29 juli 2017 Lees meer over

Israël wil Al-Jazeera verbannen vanwege ‘aanzetten tot geweld’

De Israëlische premier Netanyahu wil nieuwsorganisatie Al-Jazeera verbannen vanwege het ‘aanzetten tot geweld’. Intussen roepen diverse van zijn ministers en partijgenoten zelf op tot etnische zuivering, deportatie en executies. 

Screenshot uit de documentaire The Lobby van Al-Jazeera.

De Israëlische premier Netanyahu wil nieuwsorganisatie Al-Jazeera verbannen vanwege het ‘aanzetten tot geweld’. Intussen roepen diverse van zijn ministers en partijgenoten zelf op tot etnische zuivering, deportatie en executies.

Screenshot uit de documentaire The Lobby van Al-Jazeera.

De Israëlische premier Netanyahu wil dat het in Jeruzalem gevestigde kantoor van nieuwszender Al-Jazeera gesloten wordt. Volgens hem maakt de zender zich schuldig aan ‘incitement to violence’ – het aanzetten tot geweld. Netanyahu stelde donderdag dat hij de bevoegde Israëlische autoriteiten ettelijke malen heeft verzocht het kantoor van Al-Jazeera te sluiten. Hij verklaarde zich bereid om – mocht sluiting in strijd zijn met bestaande wetgeving – de wet aan te passen.

Aanleiding is een video van Al-Jazeera waarin een Israëlische politieagent een biddende Palestijn trapt. In de video stelt de verslaggever dat de Israëlische politie tijdens de Al-Aqsa-crisis geweldloze Palestijnse protesten met geweld heeft beantwoord. Volgens Netanyahu’s logica roept dergelijk nieuws woede op bij de Palestijnen en de rest van de wereld, is daarom sprake van ‘incitement’, en dient dús het kantoor van Al-Jazeera gesloten te worden.

Ook de Nederlandse media hebben met deze Israëlische logica te maken gekregen. Een maand geleden diende Derk Walters, sinds 2014 correspondent voor NRC Handelsblad in Israël, dat land te verlaten wegens ‘onwelgevallige berichtgeving’. Walters wijdde er zijn afscheidsartikel aan. NRC’s hoofdredacteur Peter Vandermeersch omschreef de ongekende Israëlische maatregel als volgt:

Wij kunnen niet anders dan het besluit te zien als een poging van Israël om vrije en kritische nieuwsgaring over dat land te belemmeren. […] Het lijkt ook te passen in een strategie van Israël om kritische stemmen te doen verstommen.

Het gelijk van Al-Jazeera

De door Netanyahu bekritiseerde berichtgeving van Al-Jazeera wordt geschraagd door getuigenissen, dagelijkse berichtgeving van collega-media en rapportages van humanitaire organisaties. Er bestaat geen twijfel dat Israëlische politie en militairen de afgelopen twee weken grootschalig geweld hebben gebruikt tegen biddende of protesterende Palestijnen. Overal zijn groepen ongewapende burgers beschoten en met geweld uit elkaar gedreven. De Palestijnse Rode Halve Maan maakte deze week bekend in tien dagen tijd 1090 gewonde Palestijnen te hebben behandeld.

In een donderdag uitgegeven verklaring stelt Al-Jazeera niet gediend te zijn van Netanyahu’s beschuldigingen, zich zo nodig juridisch te zullen verweren, en haar berichtgeving over Palestina voort te zullen zetten. De nieuwsorganisatie produceerde een aantal belangwekkende documentaires over de kwestie-Palestina/Israël, waaronder Al-Nakba, Lost Cities of Palestine en The Lobby, alledrie in onze sectie Documentaires te bekijken.

Tot welke uitwassen het Israëlische geweld heeft geleid, wordt geïllustreerd door de overvallen van Israëlische troepen op het Palestijnse Al-Maqassad-ziekenhuis in Jeruzalem op 17 en 21 juli. Amnesty International onderzocht de brute gebeurtenissen en publiceerde dinsdag zijn schokkende bevindingen. Ook The Rights Forum publiceerde erover. De gebeurtenissen bevestigen ten overvloede het gelijk van Al-Jazeera.

Incitement? What incitement?

Er bestaat geen twijfel dat Al-Jazeera voorkomt op de Israëlische zwarte lijst van organisaties – waaronder NGO’smedia en de BDS-beweging – die aandacht besteden aan de Palestijnen of opkomen voor hun rechten, en om die reden door Israël standaard worden beschuldigd van ‘incitement’Exemplarisch is de wijze waarop de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman, een van de aanjagers van de heksenjacht op Al-Jazeera, zich over de nieuwsorganisatie uitliet:

Al Jazeera is not media, it’s not journalism. It’s an incitement machine. It’s pure propaganda, of the worst variety, in the style of Nazi Germany or Soviet Russia.

In Israëlische regeringskringen vormt Lieberman geen uitzondering. Deze week beschreven we andere voorbeelden van ‘incitement’ door Israëlische politici. Zo waarschuwde minister Hanegbi de Palestijnen voor een ‘derde Nakba’ en riep parlementslid Oren Hazan op tot standrechtelijke executie en deportatie van Palestijnen – door hem ‘minder dan honden’ genoemd.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy