Kennisgeving van de bezetter: ‘Wegwezen, we komen uw dorp slopen’

De etnische zuivering van Palestijnse gemeenschappen door Israël vergt nieuwe slachtoffers. Inwoners van twee dorpen in de Jordaanvallei werd meegedeeld dat zij plaats moeten maken voor Israëlische kolonisten. Sterker, ze hadden al weg moeten zijn.

Karakteristieke Palestijnse dorpen in de Jordaanvallei.

Israël staat op het punt om tweehonderd Palestijnse bewoners van de door Israël bezette Jordaanvallei van hun grond te verdrijven. Dertig families van de dorpen ‘Ayn al-Hilwah en Umm al-Jamal ontvingen bericht van de Israëlische autoriteiten dat hun woningen gesloopt zullen worden ten behoeve van een Israëlische kolonie (‘nederzetting’).

De bewoners ontvingen op 9 november een op 1 november gedagtekende kennisgeving, waarin staat dat zij binnen acht dagen hun woningen en land vrijwillig dienden te hebben verlaten. De opdracht is afkomstig van een Israëlische legercommandant op de door Israël bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever, waarvan de Jordaanvallei deel uitmaakt.

Op 9 november werden plannen bekend van het Israëlische ministerie van Volkshuisvesting, waaruit blijkt dat Israël het aantal kolonisten in het betreffende gebied wil opvoeren van zes- tot twaalfduizend. Tijdens de vijftig jaar durende bezetting heeft Israël in strijd met het internationaal recht circa 700 duizend burgers overgebracht naar bezet Palestijns gebied en die ondergebracht in illegale kolonies.

Susiya, Khan al-Ahmar en de Naqab

Eind augustus kondigde Israël de ontruiming en sloop aan van twee Palestijnse dorpen op de Westelijke Jordaanoever. Het betreft de dorpen Susiya, gelegen in de South Hebron Hills, en Khan al-Ahmar, gelegen in het zogenoemde East One-gebied (E1) tussen Jeruzalem en de illegale Israëlische kolonie Ma’ale Adumim. Volgens de Israëlische minister van Defensie Lieberman zou de ‘gedwongen evacuatie’ van de strategisch gelegen dorpen ‘binnen enkele maanden’ plaatsvinden.

De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem waarschuwde de Israëlische regering dat de voorgenomen sloop en ontruiming van de twee Palestijnse dorpen neerkomt op een oorlogsmisdaad, waarvoor de betrokken gezagsdragers persoonlijk verantwoordelijk zullen worden gehouden.

Begin augustus publiceerde The Rights Forum een overzichtsartikel over de voortdurende etnische zuivering van de Palestijnse bedoeïenen-gemeenschap in de Naqab-woestijn (Negev). Opmerkelijk is dat de getroffen bedoeïenen over de Israëlische nationaliteit beschikken. Eind augustus werd bekend dat Israël een campagne voert om hen dat staatsburgerschap te ontnemen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy