Kieswijzer Tweede Kamer-verkiezingen 2023 – Israël/Palestina

Welke politieke partijen willen een staakt-het-vuren in Gaza? Welke erkennen de staat Palestina? En welke zijn voor sancties tegen Israël? In aanloop naar de verkiezingen van 22 november presenteert The Rights Forum een overzicht van de standpunten van de partijen rond de kwestie-Israël/Palestina.

Update Stemwijzer (21-11-2023)

Afgelopen weken, ook na het verschijnen van onze stemwijzer, is er veel gebeurd, en hebben verschillende partijen zich uitgesproken.

Zo hebben D66 en SP het kabinet gevraagd krachtig afstand te nemen van de racistische, gewelddadige en ronduit genocidale opmerkingen van Israëlische ministers. Het kabinet komt echter niet verder dan een passieve afkeuring, en wil niet openlijk de Nederlandse ‘bondgenoot’ veroordelen. Effectieve Israëlkritiek blijft een taboe voor het kabinet. Ook heeft D66 zich aangesloten bij de oproep om kolonisten geen visum meer te geven, en plan dat door het kabinet wordt afgewezen.

GL-PvdA heeft afgelopen weken meer aandacht gevraagd voor de belangrijke rol van het Internationaal Gerechtshof en Strafhof. Nederland maakte deze week bekend dat het kabinet te laat was om een zienswijze in te dienen bij het Gerechtshof in de zaak over de (il)legaliteit van de 56-jarige bezetting, maar ook dat er 3 miljoen extra zou worden overgemaakt aan het Strafhof voor het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden.

De overige partijen, vooral ter rechterzijde, hebben zich weinig uitgelaten. Vooral kwalijk is het uitblijven, ondanks meer dan 15.000 doden in Gaza en een ongekende humanitaire catastrofe, tot een oproep voor een staakt-het-vuren. Een debat daarover werd door o.a. CDA en VVD over de verkiezingen heen getild.

Stemgedrag van de partijen tijdens het kabinet-Rutte IV

Sinds de laatste verkiezingen dienden partijen 76 moties waarin een duidelijk standpunt werd genomen met betrekking tot de kwestie-Israël/Palestina. Daarvan leverden 62 expliciet kritiek op Israëls bezetting van Palestijns gebied en Israëlische schendingen van het internationaal recht. In de overige veertien moties werd juist steun uitgesproken voor Israëls (bezettings-)beleid.

Onderstaande grafiek geeft in de groene kolommen in percentages weer in hoeverre partijen voor moties hebben gestemd die tegen Israëls bezettingsbeleid gericht zijn. De rode kolommen geven in percentages weer hoe vaak partijen voor moties hebben gestemd die Israëls bezettingsbeleid steunen.

 

Deze tweede grafiek geeft een totaaloverzicht, waarin partijen een score toebedeeld krijgen van 0 tot 100. Hoe hoger de score, hoe vaker de partijen moties hebben gesteund die tegen Israëls bezettingsbeleid zijn en hoe vaker ze tegen moties hebben gestemd die Israëls bezettingsbeleid steunen. Hoe lager de score, hoe vaker partijen tegen moties hebben gestemd die Israëls bezettingsbeleid bekritiseren, en hoe vaker ze voor moties hebben gestemd die Israëls bezettingsbeleid steunen.

Uit deze grafieken blijkt dat met name DENK, BIJ1, Partij voor de Dieren en SP zich bij stemmingen in de Tweede Kamer sterk hebben gemaakt voor internationaal recht en rechtvaardigheid. Aan de andere kant van het spectrum blijkt dat met name JA21, PVV en SGP Israëls bezettingsbeleid in sterke mate steunen.

Standpunten per partij

Klik op de partij voor meer gedetailleerde informatie over hun belangrijkste standpunten met betrekking tot de kwestie-Israël/Palestina. De volgorde is op basis van de meest recente peilingen.

Nieuw Sociaal Contract (NSC)
VVD
GroenLinks-PvdA
Partij voor de Vrijheid (PVV)
BoerBurgerBeweging (BBB)
D66
Partij voor de Dieren (PvdD)
Socialistische Partij (SP)
Forum voor Democratie (FvD)
Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Volt
ChristenUnie (CU)
DENK
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
JA21
BIJ1
Belang van Nederland (BVNL)
Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen. Steun ons
Het probleem is allang niet meer de bezetting. Het probleem is het gedogen ervan. Ramsey Nasr Schrijver / dichter / acteur
© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy