Kinderrechten 21 december 2017 Lees meer over

Kindercoalitie roept Den Haag op tot effectief protest tegen mishandeling Palestijnse jongeren

Sinds het Jeruzalem-besluit van de Amerikaanse president Trump is het Israëlische leger nog meer geweld gaan gebruiken tegen Palestijnse jongeren. De Palestijnse Kinderrechten Coalitie, waarvan ook The Rights Forum deel uitmaakt, roept de Nederlandse regering en de Tweede Kamer op tot maatregelen.

Al-Khalil (Hebron), 7 december: 23 Israëlische militairen voeren de 16-jarige Fawzi Muhammad al-Junaydi af.

Sinds het Jeruzalem-besluit van de Amerikaanse president Trump is het Israëlische leger nog meer geweld gaan gebruiken tegen Palestijnse jongeren. De Palestijnse Kinderrechten Coalitie, waarvan ook The Rights Forum deel uitmaakt, roept de Nederlandse regering en de Tweede Kamer op tot maatregelen.

Op 7 december, één dag na Trumps besluit, werd in Al-Khalil (Hebron) de 16-jarige Fawzi Muhammad al-Junaydi door Israëlische militairen opgepakt. Een foto van het voorval toont hoe de geboeide, geblinddoekte en gedesoriënteerde tiener door 23 zwaarbewapende militairen van het onder Palestijns gezag staande deel van de stad werd overgebracht naar het Israëlische deel. Onderweg werd hij zwaar mishandeld.

Fawzi staat momenteel terecht voor een militaire rechtbank op verdenking van het gooien van stenen naar bezettingstroepen. Hij ontkent, maar het risico van een veroordeling is niettemin groot. Eind 2011 bleek uit een rapport van de militaire rechtbanken dat 99,74 procent van de zaken tot een veroordeling leidden. Fawzi hangt een maximale gevangenisstraf van twintig jaar boven het hoofd.

Mishandeling is routine

De ‘arrestatie’ van Fawzi is een van meerdere gevallen van zware mishandeling van Palestijnse jongeren door Israëlische bezettingstroepen die The Rights Forum de afgelopen weken documenteerde. Het oppakken en voor militaire rechtbanken brengen van jongeren is geen nieuw fenomeen, het is routine: sinds het jaar 2000 zijn zo’n tienduizend Palestijnse jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar opgepakt en veroordeeld. Israël is het enige land ter wereld dat kinderen voor militaire rechtbanken brengt, aldus de Nederlandse organisatie Tadamun.

Het Jeruzalem-besluit van president Trump heeft echter geleid tot een toename van militair machtsvertoon en willekeurige arrestaties van Palestijnse kinderen, sommigen slechts zeven of acht jaar oud. Dat schrijft de Palestijnse Kinderrechten Coalitie (PKC) in een woensdag uitgegeven verklaring, waarin zij de Nederlandse regering en de Tweede Kamer oproept tot effectief protest bij de Israëlische autoriteiten. De PKC is een samenwerkingsverband van negen organisaties, waaronder The Rights Forum.

Effectief protest bleef uit

De gewelddadige praktijken van Israëlische bezettingstroepen tegen Palestijnse kinderen kunnen voortbestaan omdat de internationale gemeenschap ze onvoldoende bekritiseert, schrijft de Coalitie. Dat ligt niet aan een gebrek aan informatie: Palestijnse, Israëlische en internationale mensenrechtenorganisaties hebben de praktijken nauwgezet gedocumenteerd en onder de aandacht gebracht. Afgelopen oktober nog publiceerden de Israëlische mensenrechtenorganisaties HaMoked en B’Tselem het rapport ‘Unprotected’, dat door de Coalitie naar alle leden van de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer is gestuurd.

Effectief protest blijft echter, ook van Nederlandse kant, uit. Het Nederlandse parlement heeft de situatie van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap weliswaar vele malen besproken, maar tot meer dan diplomatieke gebaren heeft dat niet geleid. ‘De Nederlandse politiek heeft nooit een zinvolle, proactieve interventie uitgeoefend’, schrijft de Coalitie. 

Druk van buitenaf noodzakelijk

Verandering kan alleen worden bewerkstelligd door druk van buitenaf, aldus de Coalitie. Als voorbeeld wijst zij op door het Amerikaanse Congreslid Betty McCollum geïntroduceerde wetgeving, die moet voorkomen dat Amerikaans belastinggeld ten goede komt aan de detentie en mishandeling van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger.

De Coalitie bepleit in haar verklaring vergelijkbare maatregelen van het Nederlandse kabinet en parlement. Letterlijk schrijft zij:

Wij verwachten van de Nederlandse volksvertegenwoordigers en regering op een vergelijkbaar concrete wijze aan hun Israëlische collega’s duidelijk te maken dat wat Nederland betreft bepaalde grenzen principieel zijn. Het hardvochtige systeem van arrestatie, verhoor en opsluiting van Palestijnse kinderen door Israël overschrijdt dergelijke beginselen, al vele jaren lang.  

Wij roepen de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement op dat zij de staat Israël als bezetter en als partij in het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind verantwoordelijk houden voor de schendingen van internationaal erkende mensenrechten van burgers, waaronder kinderen. 

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy