Oproep 20 februari 2018 Lees meer over

Kinderrechten Coalitie aan Kamer: stem vóór vrijlating Ahed al-Tamimi

In een brief roept de Palestijnse Kinderrechten Coalitie de Tweede Kamer op vóór de motie te stemmen waarin de regering wordt gevraagd zich uit te spreken voor vrijlating van Ahed al-Tamimi.

Werk van de Ierse kunstenaar Jim Fitzpatrick, gratis door hem beschikbaar gesteld uit solidariteit met Ahed al-Tamimi.

De motie verzoekt de Nederlandse regering ‘zich uit te spreken voor vrijlating van Ahed al-Tamimi’ en komt woensdag in stemming in de Tweede Kamer. De motie is afgelopen week ingediend door SP-Kamerlid Sadet Karabulut en medeondertekend door Bram van Ojik (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA).

De Palestijnse Kinderrechten Coalitie (PKC), een samenwerkingsverband van negen organisaties, waaronder The Rights Forum, roept de leden van de Tweede Kamer in een brief (zie hieronder) op vóór de motie te stemmen. De Coalitie wijst erop dat de 17-jarige Ahed al twee maanden in een Israëlische cel zit, in afwachting van haar vonnis door een Israëlische militaire rechtbank. De behandeling die haar ten deel valt is in strijd met het Verdrag voor de Rechten van het Kind, dat zowel door Israël als door Nederland is geratificeerd. Haar overbrenging naar een gevangenis in Israël is bovendien in strijd met de Vierde Conventie van Genève.

De Coalitie wijst er bovendien op dat jaarlijks vele honderden Palestijnse kinderen eenzelfde lot ondergaan. Zij roept de Kamer daarom op ‘er actief voor te zorgen dat er diplomatieke en juridische stappen worden ondernomen om Ahed Tamimi en alle andere Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap vrij te laten en te verzekeren dat ze toegang tot eerlijke rechtsgang krijgen’.

Drie dagen geleden sprak de regering van Chili zich in een verklaring uit voor ‘directe vrijlating van Ahed’ en ‘het respecteren van de rechten van Palestijnse minderjarigen’. Chili is het eerste land dat zich openlijk over de kwestie uitspreekt.

Wereldwijd wordt actie gevoerd tegen de mishandeling van Palestijnse minderjarigen door Israël. Een petitie voor hun vrijlating is meer dan 1,7 miljoen keer getekend. Een tweede petitie, van de Britse afdeling van Amnesty International, kreeg tot dusver bijna 44 duizend handtekeningen.

De brief van de Palestijnse Kinderrechten Coalitie

 

Amsterdam, 19 februari 2018

Geacht Kamerlid,

Graag doen we, bij dezen, een beroep op U vóór motie 1821 te stemmen die vorige week door Kamerlid Sadet Karabulut is ingediend. De motie is medeondertekend door Bram van Ojik en Lilianne Ploumen en roept de regering op zich uit te spreken voor de vrijlating van de Palestijnse tiener Ahed Tamimi.

Een gevangenis is geen plaats voor minderjarigen. Ahed Tamimi zit inmiddels al meer dan twee maanden in een cel in afwachting van haar vonnis door een Israëlische militaire rechtbank. De omstandigheden waarin ze ondervragingen ondergaat en wordt vastgehouden zijn in strijd met haar meest elementaire rechten zoals vastgelegd in het Verdrag voor de rechten van het Kind, dat zowel door Israël als door Nederland is geratificeerd.

Ahed is een van de honderden Palestijnse minderjarigen die naar een gevangenis in Israël is overgebracht, in strijd met de Vierde Geneefse Conventie. Ze kan daar niet worden bezocht door haar familieleden.

Tegen haar wil en die van haar familie wordt het proces, dat op 11 maart hervat zal worden, achter gesloten deuren gehouden. De Israëlische militaire rechter, die zijn beslissing verdedigde als een manier om haar als minderjarige te beschermen, schermt met deze omstreden maatregel de militaire rechtbank af van de kritische blik van de media, buitenlandse diplomaten en andere waarnemers. Ervaring leert dat Palestijnse minderjarigen die voor een militaire rechtbank moeten verschijnen in 99,74% van de gevallen worden veroordeeld.

Het verhaal van Ahed Tamimi laat de excessieve praktijken van het Israëlische leger zien. Die praktijken zijn niet nieuw. Honderden Palestijnse kinderen en hun families ondergaan jaarlijks hetzelfde lot: kinderen worden midden in de nacht van bed gelicht en gearresteerd door zwaarbewapende soldaten. De kinderen worden geïntimideerd en ondervraagd zonder dat er een familielid of advocaat bij is. Soms zelfs gemarteld.

Onder deze omstandigheden bekennen de meeste minderjarigen uiteindelijk in ruil voor strafvermindering.

Als er klachten worden ingediend tegen de slechte behandeling van de beklaagden verwijzen militaire rechters naar de eindzitting, die praktisch nooit plaatsvindt omdat er inmiddels al bekend is en vonnis is gewezen.

Het geval van Ahed Tamimi is geen uitzondering. Haar arrestatie en vervolging illustreren het onrecht dat honderden Palestijnse kinderen wordt aangedaan. Net als Ahed hebben andere Palestijnse minderjarigen in Israëlische gevangenschap geen toegang tot een eerlijke rechtsgang die in overeenstemming is met het internationaal recht. Daarom roept de Palestijnse Kinderrechten Coalitie U op Uw verantwoordelijkheid te nemen en voor motie 1821 te stemmen.

We roepen U op er actief voor te zorgen dat er diplomatieke en juridische stappen worden ondernomen om Ahed Tamimi en alle andere Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap vrij te laten en te verzekeren dat ze toegang tot eerlijke rechtsgang krijgen, in overeenstemming met het internationaal recht en ICRC-normen.

Met de meeste hoogachting,

Aloys van Rest, directeur Defence for Children
Jan Keulen, directeur The Rights Forum
Jan van der Kolk, co-voorzitter Kairos Sabeel Nederland
Galit Saporta, directeur gate48 – kritische Israëli’s in Nederland
Max Wieselmann, directeur Een Ander Joods Geluid
Mieke Zagt, directeur Tadamun
Ghada Zeidan, directeur Palestine Link – organisatie van Palestijnen in Nederland

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy