Israël tracht proces tegen Ahed al-Tamimi aan het zicht van de wereld te onttrekken

Bij het begin van het proces tegen Ahed al-Tamimi werden waarnemers geweerd. Volgens Aheds advocate zijn Israëls militaire rechtbanken onwettig. De SP, PvdA en GroenLinks willen dat de Nederlandse regering zich uitspreekt voor vrijlating van Ahed.

Ahed al-Tamimi, getooid met de karakteristieke Palestijnse sjaal of kuffiyah.

Dinsdag vond na herhaaldelijk uitstel de eerste zitting plaats in het proces tegen de 17-jarige Palestijnse Ahed al-Tamimi, die voor een Israëlische militaire rechtbank terechtstaat op grond van twaalf aanklachten. Inhoudelijk werd geen vooruitgang geboekt, maar toch kreeg de zitting betekenis.

Ahed werd op 19 december 2017 bij een nachtelijke inval van Israëlische bezettingstroepen van haar bed gelicht. Aanleiding was een video waarop te zien is hoe zij op 15 december twee Israëlische militairen van het erf van haar huis in het dorp Al-Nabi Salih (Nabi Saleh) mept. Even daarvoor hadden de Israëlische militairen Aheds neefje Muhammed Fadl al-Tamimi in zijn gezicht geschoten en tien van haar dorpsgenoten verwond.

Achter gesloten deuren

Dinsdag verdrongen zich honderden familieleden, journalisten, diplomaten en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties in de rechtszaal om het proces tegen de jonge vrouw bij te wonen. Daar bleek de Israëlische rechter, een luitenant-kolonel uit het Israëlische leger, niet van gediend. Hij gelastte dat de zaal werd ontruimd; alleen Aheds familie kon blijven.

De rechter rechtvaardigde zijn besluit met de stelling dat hij Ahed ‘wil beschermen’ omdat zij minderjarig is. Aheds Israëlische advocate, Gaby Lasky, stelde echter dat een besluit over de aanwezigheid van publiek en media primair aan Ahed en haar familie is. Die drongen juist aan op een open proces. Ahed was van plan een publieke verklaring af te leggen. Dat heeft de rechter nu verhinderd.

Daarnaast valt niet in te zien dat een gerechtshof dat begaan zegt te zijn met het welzijn van een minderjarige verdachte eerder de UN Convention on the Rights of the Child terzijde schoof als zijnde ondergeschikt aan Israëls militaire rechtspraak. Een hof dat bovendien besloot tot een maandenlang voorarrest, dat in geen enkele verhouding staat tot de aanklachten, en dat Aheds mishandeling als de normale gang van zaken beschouwt.

Uit het zicht

Lasky concludeerde dan ook dat de rechter niet Ahed in bescherming neemt, maar zijn eigen militaire gerechtshof, dat er belang bij heeft zijn praktijken voor de buitenwereld verborgen te houden. Zij stelde bovendien dat de Israëlische militaire rechtbanken onwettig zijn aangezien ze zijn ingesteld om de illegale bezetting en kolonisering van Palestina te ondersteunen.

Inhoudelijk werd tijdens de zitting geen enkele voortgang geboekt. Nadat de rechter de aanklacht had voorgelezen stelde Aheds advocate niet in staat te zijn tot een reactie. De verdediging heeft namelijk nog steeds geen inzage gekregen in de uitkomsten van het onderzoek waarop de militaire aanklager de twaalf aanklachten tegen Ahed heeft gebaseerd. Daarop verdaagde de rechter de zaak tot 11 maart. Tegen die tijd zit Ahed bijna drie maanden in voorarrest.

Hysterische reacties

Het proces tegen Ahed heeft wereldwijd tot een storm van verontwaardiging en protest geleid en de structurele Israëlische mishandeling van Palestijnse jongeren hoog op de agenda gezet. Ook Israëls militaire rechtspraak op de bezette Westelijke Jordaanoever, die in de praktijk alleen van toepassing is op Palestijnen en daarmee onderdeel is van Israëls apartheidspolitiek, is in het volle daglicht komen te staan. Sinds het jaar 2000 werden zo’n tienduizend Palestijnse kinderen door militaire rechtbanken veroordeeld. Israël is volgens deskundigen het enige land ter wereld dat kinderen door militairen laat berechten.

De verontwaardiging wordt verder in de hand gewerkt door de hysterische wijze waarop vanuit de Israëlische samenleving werd gereageerd op Aheds optreden tegen de Israëlische militairen. Ministers noemden Ahed een terrorist en riepen op tot levenslange gevangenisstraf, terwijl een prominente Israëlische journalist bepleitte dat ‘in the dark’ met haar wordt afgerekend. Het besluit dat de militaire rechtbank dinsdag nam om waarnemers te weren is een stap in die richting.

Ook kwam aan het licht dat Israël een officieel onderzoek heeft ingesteld om vast te stellen of de familie Al-Tamimi wel ‘echt’ is; Israël trachtte aan te tonen dat de familie in feite een verzameling ‘acteurs’ is, ingehuurd om de Israëlische bezetting in diskrediet te brengen.

Doodskisten en graffiti

Welke gevolgen dit gedrag van de Israëlische elite heeft, merkten de bewoners van Al-Nabi Salih toen zij vorige week maandag wakker schrokken van rumoer. Bij de toegang tot hun dorp bleek zich een groep Israëlische kolonisten te hebben verzameld, die ‘Dood aan de Tamimi’s’ scandeerden. Daarmee werd gedoeld op Ahed en haar moeder Nariman, die ook op 19 december werd opgepakt. De kolonisten hadden voor elk van de twee een doodskist meegebracht.

Daags daarvoor hadden de Israëli’s hun gevoelens jegens de dorpsbewoners geuit in een grootschalige bekladding van het dorp. Bij het krieken van de dag troffen de dorpelingen teksten aan in de trant van ‘Dood aan Ahed Tamimi’. Op sociale media werd door een groep kolonisten aangekondigd dat Ahed bij het verlaten van de gevangenis zal worden geliquideerd.

Wereldwijd protest

Daar laat de wereld het niet langer bij zitten, zo werd de afgelopen twee maanden duidelijk. Een petitie voor Aheds vrijlating is inmiddels ruim 1,7 miljoen keer getekend. Talloze mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International en Human Rights Watch, eisen Aheds vrijlating. Op talloze plaatsen worden demonstratieve bijeenkomsten gehouden, onder meer afgelopen weekend in Amsterdam.

In India publiceerden zeven vrouwenorganisaties een gepassioneerde verklaring waarin de vrijlating van Ahed en de overige Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap wordt geëist; zij vertegenwoordigen tien miljoen vrouwen. De organisaties houden het niet bij woorden, maar scharen zich achter de beweging voor Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS), die Israël op geweldloze wijze wil dwingen de rechten van de Palestijnen te respecteren:

We, the undersigned, demand the immediate release of Ahed Tamimi and all Palestinian child prisoners. We further believe that the strongest way to support Ahed’s struggle and the Palestinian quest for justice, freedom and equality is to support the BDS movement.

In de Verenigde Staten riep de vooraanstaande organisatie Dream Defenders – daarin gesteund door prominente artiesten, atleten en activisten – de politiek op zich achter een wetsontwerp van de Democratische afgevaardigde Betty McCollum te scharen, dat een einde moet maken aan de Amerikaanse betrokkenheid bij Israëls ‘voortdurende detentie en mishandeling van Palestijnse kinderen’.

Motie van de SP

Het zijn voorbeelden uit een schier eindeloze lijst van protesten en initiatieven, waaraan juist vandaag in Nederland een belangrijke bijdrage werd geleverd. Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid namens de SP, diende een motie in waarin de regering wordt opgeroepen zich uit te spreken voor Aheds vrijlating. De motie wordt ondersteund door GroenLinks en de PvdA.

‘Welke volksvertegenwoordiger kan hier nu tegen zijn?’, vraagt Karabulut zich op Twitter af. Dat zal dinsdag blijken wanneer de motie in de Tweede Kamer in stemming wordt gebracht.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy