Beroep 20 maart 2018 Lees meer over

Proces tegen Ahed al-Tamimi definitief achter gesloten deuren

Het proces tegen de 17-jarige Ahed al-Tamimi wordt woensdag 21 maart in beslotenheid hervat. Haar verzoek de zaak in de openbaarheid te houden is afgewezen. Openheid is niet in haar belang, meent het hof.

Ahed al-Tamimi, symbool van Palestijns verzet tegen Israëlische overheersing. Tekening van de Libanese cartoonist/illustrator George Khoury.

De voorzitter van het militaire Hof van Beroep, luitenant-generaal Nathaniel Benisho, had twee merkwaardige mededelingen voor Ahed. Allereerst dat zijn hof niet bevoegd is het eerdere besluit te herzien. En ten tweede dat hij Aheds claim dat zij gediend is bij openbaarheid niet deelt. De ervaring heeft geleerd dat beslotenheid voor minderjarige verdachten ‘een fundamentele component is van een eerlijk en rechtvaardig proces’, stelde hij:

The accumulated experience […] has taught us that giving the minor and his family a real chance to make their arguments in an intimate framework of proceedings that aren’t open to the general public is a basic component of conducting fair and just proceedings.

Het besluit Aheds proces achter gesloten deuren te houden werd vijf weken geleden genomen. Tijdens de eerste zittingsdag, 13 februari, gebood de rechter de aanwezigen − op naaste familie na − de rechtszaal te verlaten. De rechter stelde dat hij Ahed, die juist aandrong op een open proces, vanwege haar jeugdige leeftijd wilde ‘beschermen’ tegen de grote belangstelling.

Recht in dienst van wraak en onderdrukking

In een reactie liet Aheds advocate Gaby Laski niets heel van het besluit van het Hof van Beroep. Een gerecht dat eerst oordeelt dat Ahed gedurende haar proces in voorarrest moet blijven, daarbij voorbijgaand aan haar wensen en rechten, en zich vervolgens op haar welzijn beroept bij het besluit de zaak tegen haar zin in beslotenheid te houden, is volstrekt ongeloofwaardig, zei ze. Lasky herhaalde haar stelling dat het systeem van militaire rechtspraak niets met rechtvaardigheid te maken heeft, maar alles met wraakzucht en het onderwerpen van de Palestijnen. En met het besluit het proces in beslotenheid te houden wordt slechts beoogd dat feit zo veel mogelijk buiten de schijnwerpers te houden, aldus Lasky:

Ahed is tried by a vindictive military system that is in charge not of serving justice, but of subduing Palestinians and fears the light shined on it by this case. After it placed her under open-ended detention in violation of her rights as a minor, the court now uses the false pretext of protecting these very rights as cover from criticism this case raises.

Basim al-Tamimi, Aheds vader, uitte zich in vergelijkbare bewoordingen:

This court of our oppressor has the audacity to presume to know my daughter’s best interests better than she or I. Anyone could see that it is not good of my daughter that is this court’s concern, but rather that of averting criticism of the Occupation raised by her repression. We have the right to resist and the right to be heard.

Proces morgen hervat

Het proces tegen Ahed, die vandaag 92 dagen in voorarrest zit, wordt morgen, woensdag 21 maart, hervat. Ook de zaak tegen haar moeder Nariman, die al even lang vastzit, wordt dan vervolgd. De vrouwen werden opgepakt vanwege een door Nariman op 15 december gemaakt en op Facebook gezet filmpje, waarop te zien is hoe Ahed (destijds nog 16) en haar nicht Nur (21) twee Israëlische militairen een paar meppen verkopen en zo hun tuin uit werken. Ook Nur werd opgepakt, maar in tegenstelling tot Ahed en Nariman werd zij na twee weken op borgtocht vrijgelaten. De zaak tegen haar wordt eveneens morgen hervat. Alleen het proces tegen Ahed vindt achter gesloten deuren plaats.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy