Het Israëlische leger verzuimt structureel de Palestijnse bevolking in bezet gebied te beschermen tegen geweld van kolonisten, en ook de politie laat het afweten. Een recente aanval van gemaskerde kolonisten op Palestijnse boeren onderstreept het fenomeen, dat door mensenrechtenorganisaties aan de kaak wordt gesteld.