Dood en verderf 31 december 2019 Lees meer over

Ook in 2019 ging de Israëlische bezetting over lijken

De Israëlische bezetting van Palestina duurt al 52 jaar en is vanwege die permanente staat voor velen een abstract begrip geworden. VN-cijfers geven een beeld van het leven onder bezetting.

Een Israëlische kolonist in de Palestijnse stad Al-Khalil (Hebron) steekt zijn middelvinger op naar de fotograaf. Zijn gebaar mag als symbolisch gelden voor de Israëlische opstelling tegenover de Palestijnen en de internationale rechtsorde. © Mosab Shawer / APA Images

VN-organisatie OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) publiceert elke twee weken een overzicht van geregistreerde mensenrechtenschendingen in de door Israël bezette Palestijnse gebieden. Het laatste overzicht van 2019 betreft de periode van 10 tot en met 23 december. De gepresenteerde cijfers geven inzicht in de genadeloze methodes die de Israëlische bezetter inzet tegen de onder bezetting levende Palestijnse bevolking.

Doden en gewonden

In de gemeten periode werd één Palestijn gedood: op 17 december werd in Gaza een 18-jarige Palestijnse man door Israëlische militairen doodgeschoten omdat hij ‘het grenshek naderde’. Dat brengt het totaal aantal in 2019 gedode Palestijnen op 132; in 2019 kwamen in bezet gebied vier Israëli’s door Palestijns geweld om het leven.

In de gemeten periode raakten 143 Palestijnen gewond, onder wie 47 kinderen. Aan Israëlische zijde viel één gewonde ten gevolge van een gegooide steen. Veertien van de Palestijnse gewonden vielen op de Westelijke Jordaanoever. In Gaza vielen 129 gewonden door Israëlisch geweld tegen de wekelijkse Palestijnse protesten die onder de noemer van de Grote Mars van Terugkeer plaatsvinden. Sinds het begin van die protesten op 31 maart 2018 vielen in Gaza 340 doden en bijna 31 duizend gewonden.

Het totaal aantal gewonde Palestijnen bedroeg in 2019 (tot en met 23 december) circa 15 duizend. In dezelfde periode raakten 63 Israëli’s gewond door Palestijns geweld.

Israëlische razzia’s

Tussen 10 en 23 december werden door Israël in bezet gebied 154 razzia’s uitgevoerd, eufemistisch betiteld als ‘search and arrest operations’. In de meeste gevallen betreft dit gewelddadige nachtelijke invallen in woonhuizen door zwaarbewapende en gemaskerde Israëlische militairen. Daarbij wordt frequent extreem geweld toegepast en grote schade aangericht.

Bij de 154 invallen werden 146 Palestijnen opgepakt, onder wie tenminste 17 kinderen. De meeste vonden plaats in en rond Jeruzalem (41), de Palestijnse ‘hoofdstad’ Ramallah (34) en Al-Khalil (Hebron, 27). Het gemiddelde van elf razzia’s per dag komt overeen met het totale aantal over 2019; op 23 december bedroeg dat 3976. In 2019 werden in totaal ruim 5500 Palestijnen ‘gearresteerd’, onder wie 889 kinderen en 128 vrouwen.

Per november 2019 werden circa vijfduizend Palestijnen door Israël gevangen gehouden, onder wie 185 kinderen, van wie 24 jonger dan 16 jaar, en acht leden van het Palestijnse parlement. Van de gevangenen worden er 460 in ‘administratieve detentie’ gehouden, een vorm van in principe eindeloze opsluiting zonder aanklacht of proces.

Van de gevangenen lijden er circa zevenhonderd aan diverse ziekten, onder wie tien aan kanker. In 2019 overleden vijf Palestijnen in Israëlische detentie als gevolg van medische verwaarlozing; dat cijfer staat sinds het begin van de bezetting in 1967 op 222.

Sloop en destructie

Tussen 10 en 23 december werden op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem door de Israëlische autoriteiten 29 Palestijnse gebouwen gesloopt, waardoor 45 Palestijnen hun onderdak verloren. In 2019 werden in totaal 617 Palestijnse bouwwerken afgebroken, ten gevolge waarvan 898 Palestijnen dakloos werden.

Bij de Palestijnse stad Nablus werden door Israëlische militairen circa 2500 bomen verwoest. Die maakten deel uit van een natuurreservaat dat dienst deed als recreatief gebied voor 14 duizend Palestijnen uit de omgeving. In 2019 werden drie van dergelijke gebieden door Israël met de grond gelijk gemaakt.

Kolonistengeweld

In de gemeten periode werden acht aanvallen van Israëlische kolonisten op Palestijnse gemeenschappen gerapporteerd. Daarbij raakten vier Palestijnen gewond, werden circa 330 olijfbomen omgehakt, vier voertuigen vernield en daarnaast eigendommen met graffiti besmeurd. Drie Palestijnse auto’s werden in het voorbijgaan door kolonisten met stenen bekogeld.

In 2019 vonden tot en met 23 december 340 aanvallen van Israëlische kolonisten plaats, waarbij 75 Palestijnse gewonden vielen. In dezelfde periode werden 110 aanvallen van Palestijnen op Israëlische kolonisten geregistreerd, waarbij 22 gewonden vielen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy