Antisemitisme 23 juni 2021 Lees meer over

Oproep aan Wim Kortenoeven: doe aangifte tegen ons!

Voormalig PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven beschuldigt The Rights Forum van antisemitisme. Wij dringen er bij hem op aan het niet bij woorden te laten.

Naar aanleiding van ons artikel van afgelopen vrijdag over de ‘Mars van de Haat’ in Oost-Jeruzalem, beschuldigde voormalig PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven ons op Twitter van antisemitisme. Wij schreven dat de Israëlische ‘vlaggenparade’ in het bezette oostelijke stadsdeel ‘in werkelijkheid een demonstratie van haat en racisme uit naam van het Joodse volk was’. Kortenoeven vindt dat ‘een antisemitische typering’ die door het CIDI in zijn jaarlijkse Monitor Antisemitische Incidenten moet worden opgenomen. Hij duidt ons verder aan als ‘Einsatzgruppe V8 die opnieuw op freudiaanse wijze uit de kast kwam’.

Het is jammer dat Kortenoeven zijn harde oordeel niet onderbouwt, maar verrassend is dat niet. Het botweg als ‘antisemitisch’ kwalificeren van onwelgevallige informatie is een standaard werkwijze van de zogenoemde Israël-lobby, en daar behoort Kortenoeven toe, net als onder meer de PVV en het CIDI, waar Kortenoeven in het verleden werkzaam was. Antisemitisme is in deze kringen een politiek wapen, en het wordt wereldwijd ingezet, ook tegen Joden en Joodse organisaties met ‘verkeerde’ opvattingen. Dat daardoor het begrip antisemitisme zijn betekenis verliest wordt beschouwd als collateral damage.

Dat de ‘vlaggenparade’ in Oost-Jeruzalem een demonstratie van haat en racisme was blijkt al uit de kop van ons artikel, waarin het massaal gescandeerde ‘Dood aan de Arabieren!’ onder de aandacht werd gebracht. In het artikel zijn filmpjes opgenomen waarin grote groepen deelnemers aan de parade deze en andere slogans – ‘Mogen de Palestijnen worden uitgewist’ – scanderen. Zij maken er geen geheim van dat zij Joden zijn en als ‘uitverkoren volk’ recht hebben op het ‘Godgegeven land’, en ook het recht de ‘Arabieren’ te verdrijven, ‘te doden’, ‘uit te wissen’. Hun haat en racisme hangen ten nauwste samen met hun Joods-zijn – ze zeggen het zelf.

Wij roepen Wim Kortenoeven op aangifte wegens antisemitisme tegen ons te doen. Maar al te vaak laat de Israël-lobby het bij woeste beschuldigingen op sociale media, om zich in ander verband te beklagen dat er te weinig aangifte van antisemitische incidenten wordt gedaan. Dat moet beter. Een Nederlandse ‘Einsatzgruppe’ die zich schuldig maakt aan antisemitisme verdient een serieuze klacht. Mede uit naam van de bij ons werkzame Joden wier families tijdens de Holocaust door zulke Einsatzgruppen naar de kampen zijn afgevoerd en zijn gedecimeerd, dringen wij er bij Kortenoeven op aan: doe aangifte tegen ons!

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy