Bondgenoten 4 september 2018 Lees meer over

Stoere Stef wel erg timide ten opzichte van Israël

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken deinst niet terug voor stevige taal over ‘failed states’ en de multiculturele samenleving. Maar als het om bondgenoot Israël gaat zien we een van daadkracht gespeende bewindsman.

Minister Blok tijdens zijn geruchtmakende speech op 10 juli voor Nederlanders met hoge functies bij internationale hulporganisaties.

Commentaar The Rights Forum

Op 19 april werd minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken door D66 gevraagd waarom door Nederland gefinancierde scanners bij de grens met Gaza niet gebruikt worden. Het antwoord van de minister luidde: ‘Israël staat het niet toe en de onderbouwing daarvoor hebben we niet. We hebben er wel naar gevraagd, maar die hebben we niet.’

SP-Kamerlid Sadet Karabulut werd onlangs door Israël de toegang tot Gaza ontzegd.

Op 17 augustus antwoordde Blok de Tweede Kamer op de vraag waarom Nederlandse parlementariërs door Israël de toegang tot Gaza wordt geweigerd. Zijn antwoord luidde: ‘Het is onwenselijk dat parlementariërs moeilijk Gaza in komen om kennis te nemen van de situatie ter plekke, en om projecten te bezoeken die Nederland en andere donoren financieren met als doel de omstandigheden in Gaza te verbeteren. De ambassade in Tel Aviv en de Vertegenwoordiging in Ramallah dringen bij de Israëlische autoriteiten aan op de toegang van Nederlanders tot Gaza, inclusief de verzoeken van parlementariërs om naar Gaza te gaan. Ook in onderhavig geval hebben de posten Tel Aviv en Ramallah dat gedaan. Toegang tot Gaza blijft echter afhankelijk van de toestemming van de Israëlische autoriteiten.’

Op 21 augustus antwoordde Blok de Tweede Kamer over de sloop van door Nederland gefinancierde projecten door Israël: ‘Het kabinet veroordeelt de sloop en confiscatie van Palestijnse bezittingen, ongeacht of deze door de EU zijn gefinancierd of niet. In het onderhavige geval is onmiddellijk bij de Israëlische autoriteiten geprotesteerd tegen de sloop van de watersystemen. Hierbij heeft Nederland tevens om schadevergoeding gevraagd. Israël heeft het verzoek afgewezen. Nederland blijft met Israël in gesprek over deze kwestie.’

Op 30 augustus antwoordde Blok de Tweede Kamer op vragen over de inhoud van onderwijsboeken in Israël en de Palestijnse gebieden: ‘In reactie op de internationale inspanningen om haatzaaien tegen te gaan heeft de Palestijnse president Abbas meermaals gezegd ervoor open te staan om de trilaterale commissie tegen haatzaaien […] nieuw leven in te blazen. Israël houdt dit echter af.’

Daarnaast heeft Israël een door Nederland voorgestelde corridor tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever, die het lijden van de bevolking van Gaza zou kunnen verlichten, afgewezen. Israël weigerde eveneens een door Nederland gewenst onafhankelijk onderzoek naar de bloedbaden in Gaza te laten instellen. Daarnaast weigert Israël zijn schendingen van het internationaal recht te staken: de bouw van nederzettingen, kinderdetenties, gedwongen deportaties, de invoering van dicriminerende wetgeving… Het weigert bovendien Nederlandse en andere buitenlandse mensenrechtenactivisten de toegang tot het land of zet hen het land uit.

En minister Blok? Stef Blok vraagt vriendelijk aan Israël of het alsjeblieft wil stoppen met de mensenrechtenschendingen.

In een zaaltje in het Johan de Witthuis in Den Haag was Blok twee maanden geleden een stuk stoerder tijdens een spreekbeurt voor Nederlandse medewerkers van internationale organisaties. Hij sprak over de multiculturele samenleving en over failed states – staten waar overheden hun gezag kwijt zijn. Blok was resoluut: hij kende geen enkele vreedzame multiculturele samenleving.

Toegegeven: Israël is geen failed state. Misschien wel het tegenovergestelde: een brute staat, die vooral gelooft in militaire macht en kracht. En in het afblaffen van vrienden, zoals het Nederland van Stef Blok, die Israël laten wegkomen met al zijn schendingen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy