Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken tovert Palestijnse gebieden weg

Het State Department heeft alle informatie over de Palestijnse gebieden van zijn website verwijderd. Het lijkt de voorbode van een Amerikaans vredesplan waarin van die gebieden geen sprake meer is.

Cadeau van Donald Trump, 30 maart 2019: premier Netanyahu toont de ‘nieuwe officiële Amerikaanse landkaart van Israël’, waarop de door Israël bezette Syrische Hoogvlakte van Jawlan (Golan) Israëlisch grondgebied is. ‘Nice’, schreef Trump erbij. Binnenkort kan Netanyahu wellicht een landkaart verwachten waarop ook de bezette Palestijnse gebieden Israëlisch grondgebied zijn.

Tot voor kort bevatte de website van het ministerie in de sectie ‘Landen en gebieden’ een lemma ‘Palestinian Territories’ met uitvoerige informatie over de gebieden. Dat is plotseling verdwenen, schrijft The Times of Israel. Alleen onder het lemma Israël is nog karige informatie over de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza te vinden.

Daar wordt bijvoorbeeld kort melding gemaakt van het bestaan van de Palestijnse Autoriteit, ‘een lichaam dat een beperkte vorm van zelfbestuur uitoefent in Area A en Area B van de Westoever’. Ook valt te lezen dat ‘het door de VS als terreurorganisatie aangemerkte Hamas in 2007 met geweld de macht greep in Gaza en het gebied feitelijk controleert’.

‘Geen beleidswijziging’

Volgens het ministerie is het verdwijnen van het lemma het gevolg van een ‘update van de website’. Van een beleidswijziging zou geen sprake zijn. Opmerkelijk is echter dat de rest van de website ongewijzigd is.

In maart van dit jaar baarde het ministerie opzien door in zijn jaarlijkse rapport over de mensenrechtensituatie in de wereld de door Israël bezette Hoogvlakte van Jawlan (Golan) te omschrijven als ‘door Israël gecontroleerd’. In eerdere versies heette de Syrische hoogvlakte ‘door Israël bezet’. Volgens het ministerie was er ook toen geen sprake van een beleidswijziging, maar een week later maakte president Trump bekend ‘de Israëlische soevereiniteit over de Golan’ te erkennen.

In het mensenrechtenrapport werden ook de Palestijnse gebieden niet langer als ‘bezet’ aangeduid. In combinatie met het verwijderen van het lemma ‘Palestijnse gebieden’ van de website van het ministerie is er alle reden aan te nemen dat er, Gaza uitgezonderd, in het komende Amerikaanse vredesplan geen spoor meer van Palestijnse gebieden – laat staan van een staat Palestina – te bekennen is.

Zoals door The Rights Forum in eerdere artikelen gemeld stellen de architecten van het Amerikaanse plan – Trumps schoonzoon Jared Kushner en Midden-Oosten-gezant Jason Greenblatt – botweg dat de Palestijnen geen recht hebben op zelfbestuur, laat staan op een eigen staat. Met zijn officiële erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël zette Trump eind 2017 al een streep door de Palestijnse rechten op de stad.

Ongeloof en woede

De verdwijntruc van het ministerie maakte in brede kring ongeloof en woede los. Al doen de Amerikanen nog zo hun best het Palestijnse volk en zijn rechten ‘uit te wissen’, aan het eind van de dag zal blijken dat ze er nog gewoon zijn, is de teneur. Bovendien is de staat Palestina door 140 landen erkend en in de VN vertegenwoordigd, schreef Hanan Ashrawi van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO):

This omission will not make us disappear. It will not alter the fact that Palestine is recognized by 140 states and represented in international bodies, including the UN

De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Israël Dan Shapiro noemde de verdwijntruc van het State Department ‘idioot’ en in tegenspraak met de belangen van de Verenigde Staten:

That’s crazy. Palestinians are not going anywhere. US interests require engaging with them. Israel itself still cooperates with the Palestinian Authority in various ways.

Wanneer het Amerikaanse vredesplan wordt gepresenteerd is nog altijd onzeker. Tijdens de G7-top in Frankrijk suggereerde Trump dat het voor de Israëlische verkiezingen van 17 september zal worden geopenbaard.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy