Amerikaanse steun aan Palestijnen terug naar nul

De effecten van de Amerikaanse bezuinigingen op ontwikkelingshulp aan Palestijnen worden steeds meer zichtbaar in het dagelijks leven. Tienduizenden Palestijnen hebben geen toegang meer tot basale hulpvoorzieningen zoals voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast stopt vanaf vrijdag 1 februari, op verzoek van de Palestijnse Autoriteit, de Amerikaanse financiële steun aan de Palestijnse veiligheidsdiensten.

De activiteiten van USAID en daarvan afhankelijke hulporganisaties ten bate van de Palestijnen zijn zwaar getroffen door Trumps beleid.

Dat laatste houdt verband met het inwerking treden per 1 februari van de Amerikaanse Anti-Terrorism Clarification Act (ATCA). Deze in oktober 2018 door president Trump ondertekende wet maakt het mogelijk dat de Palestijnse Autoriteit (PA) in de Verenigde Staten (VS) wordt gedagvaard voor ‘veronderstelde steun aan terrorisme’. ‘We willen geen geld meer ontvangen als dit tot gevolg heeft dat we voor het Amerikaanse gerecht moeten verschijnen’, aldus de Palestijnse leider Saeb Erekat.

Met deze nieuwe wet kunnen de VS overheden aanklagen voor terreurdaden tegen Amerikaanse burgers, zolang zo’n overheid financiële steun van de VS ontvangt. De PA wil voorkomen dat het dit soort rechtszaken aan zijn broek krijgt en ontkent alle verantwoordelijkheid voor Palestijnse terreurdaden tegen Amerikanen. Veel van die Amerikanen hebben overigens een dubbele Israëlisch-Amerikaanse nationaliteit.

De Amerikaanse steun voor de Palestijnse veiligheidsdiensten bedroeg zo’n zestig miljoen dollar per jaar. Deze houdt dus per 1 februari op.

Palestijnse studenten

De Amerikaanse Universiteit van Beirut.

Maar ook humanitaire- en ontwikkelingsorganisaties zijn het slachtoffer van het stopzetten van de Amerikaanse steun (in een eerder artikel inventariseerden wij de Amerikaanse maatregelen). Zo zag het Middle East Partnership Initiative (MEPI) zich genoodzaakt de studiebeurzen voor Palestijnse studenten stop te zetten. Palestijnse studenten aan de Amerikaanse Universiteit van Beirut, de Amerikaanse universiteit van Libanon en de Amerikaanse universiteit van Cairo kunnen, tussen de semesters door, plotseling hun spullen pakken en terugkeren naar huis.

De Amerikaanse Universiteit van Beirut poogt andere manieren te vinden om de studie van de Palestijnse studenten te financieren, maar het is onduidelijk of studenten aan de andere twee universiteiten in Libanon en Egypte hun studie kunnen afronden.

Complete kaalslag

Via USAID, het Amerikaanse agentschap dat zich bezighoudt met ontwikkelingshulp, hebben de Amerikanen sinds 1994 meer dan 5,5 miljard dollar geïnvesteerd in Palestijnse infrastructuur, gezondheidszorg, educatie en humanitaire hulp. Vorig jaar besloot de Amerikaanse president Donald Trump meer dan 200 miljoen dollar te schrappen in het USAID-budget voor de bezette Palestijnse gebieden. Hierdoor zagen veel non-gouvermentele organisaties in het bezette gebied zich genoodzaakt om personeel te ontslaan en programma’s stop te zetten.

Trump zegt dat de bezuinigingen bedoeld zijn om de Palestijnen te dwingen terug te keren naar de onderhandelingstafel met Israël. De hulporganisaties, waarvan velen weinig tot geen connecties hebben met de Palestijnse Autoriteit (PA), zeggen dat de bezuinigen juist de meest kwetsbare Palestijnen en de groepen die zich het meest inzetten voor vrede met Israël raken. Zo zag de organisatie Global Communities zich genoodzaakt hun voedselhulpprogramma te halveren. Voorheen waren 180 duizend Palestijnen in Gaza en op de Westoever afhankelijk van de voedselbonnen. Nu kan de organisatie tot en met maart maar 90 duizend Palestijnen hulp bieden.

Onafgemaakte scholen en riolen

Ook komen er schrijnende verhalen naar buiten over projecten die plots zijn stopgezet. Zo bericht NPR over hoe Washington grote school-, water- en rioolprojecten op de Jordaanoever en in Gaza weigert af te maken. Zo wordt bijvoorbeeld een enorm rioolproject in de stad Jericho, dat al miljoenen heeft gekost, nu volgegoten met cement. Ook wordt de bouw van een school nabij Bethlehem, die tot dusver 1,4 miljoen dollar heeft gekost, niet afgemaakt.

Het bedrijf Anera, dat zich richt op ontwikkelingsprojecten in de bezette Palestijnse gebieden, heeft vijf projecten moeten stopzetten en drie geplande projecten moeten annuleren. Volgens het bedrijf hadden deze ontwikkelingsprojecten, zoals voor broodnodige watervoorziening in Gaza, meer dan 100 duizend Palestijnen kunnen helpen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy