Anti-BDS-motie in Duits parlement is aanval op de vrijheid van meningsuiting

Motie beoogt BDS-sympathisanten in heel Duitsland monddood te maken door hen als ‘antisemieten’ uit te sluiten van subsidies en het gebruik van accommodaties. Met een internationale petitie proberen vredesactivisten het tij te keren.

Demonstratie van Duitse ‘pro-Israël’-organisaties tegen de toekenning van de Vredesprijs van de stad Göttingen aan de organisatie Joodse Stem voor Rechtvaardige Vrede in het Midden-Oosten, 9 maart jl. De organisatie sympathiseert met de Palestijnse BDS-oproep en wordt daarom doorlopend van antisemitisme beschuldigd.

De door de Israëlische regering en de internationale Israël-lobby gevoerde campagne tegen de BDS-beweging – de ‘Oorlog tegen BDS’ – gaat in Duitsland in alarmerend tempo ten koste van de vrijheid van meningsuiting en vergadering. Afgelopen februari beschreven wij hoe in München, Frankfurt, Berlijn en een groeiend aantal andere steden BDS-sympathisanten monddood worden gemaakt. Dat gebeurt door hen van antisemitisme te beschuldigen en op die grond uit te sluiten van subsidies, vergunningen voor demonstraties en de huur van stedelijke accommodaties.

Nu probeert de Freie Demokratische Partij (FDP) met een in het parlement ingediende motie zulke maatregelen op landelijk niveau ingevoerd te krijgen. De motie komt naar verwachting later deze maand in stemming.

Op initiatief van de organisatie Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern (Alliantie voor Gerechtigheid tussen Israëli’s en Palestijnen) roepen Duitse vredesactivisten, onder wie veel joden, de FDP in een internationale petitie op de motie in te trekken. Verder dringen zij er bij de partij op aan zich op dezelfde wijze in te zetten voor ‘het recht op een leven in waardigheid en vrijheid’ van Palestijnen als ze doet voor de joodse bevolking van Israël.

Stemmingmakerij

In de motie bedient de FDP zich van de stemmingmakerij die het handelsmerk is geworden van de Israëlische regering en haar belangenbehartigers in hun Oorlog tegen BDS. De BDS-beweging wordt niet alleen beticht van antisemitisme, maar ook van het isoleren van Israël, het demoniseren van de bevolking van Israël, het belasteren van Israël door het een apartheidsstaat te noemen en het ‘relativeren en als onschuldig voorstellen van terreurorganisaties als Hamas’.

Verder vergelijkt de partij het plakken van stickers met de tekst ‘Don’t buy’ op schappen met Israëlische producten met de slogan ‘Kauft nicht beim Juden’ (‘Koop niet bij joden’) uit de nazitijd. Dat net als in Nederland een deel van die producten afkomstig is uit de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) en door winkeliers ten onrechte als ‘Made in Israel’ in die schappen wordt gelegd laat de FDP onvermeld.

De partij voert nog een andere klassieker aan: de BDS-beweging zou ‘het bestaansrecht van Israël betwisten’. Het is een even ongerijmde – lees de websites van de BDS Movement en de Nederlandse organisatie DocP, of onze recente artikelen over BDS – als hypocriete beschuldiging, gezien het feit dat de beweging is onstaan in reactie op de langdurige Israëlische onderdrukking van de Palestijnen. Eén element daarvan is dat Israël het bestaansrecht van Palestina niet alleen afwijst, maar het onstaan van een soevereine Palestijnse staat zelfs door middel van bezetting en kolonisering zo goed als onmogelijk heeft gemaakt. De FDP bewaart er het stilzwijgen over, en roept evenmin de eigen regering op Palestina eindelijk te erkennen. Duitsland is, net als Nederland, een van de vijftig landen die dat nog altijd weigeren.

‘Dienaar van Israël’

In haar motie spoort de FDP de Duitse regering aan de bestrijding van het antisemitisme meer inhoud te geven, en wel door de BDS-beweging aan te pakken. Concreet wil ze dat de regering subsidiëring van organisaties en projecten waaraan ook maar een zweem BDS-sympathie kleeft staakt. Daarnaast dient het BDS-sympathisanten onmogelijk te worden gemaakt accommodaties te gebruiken die onder beheer staan van de nationale overheid. En tenslotte wil de partij dat BDS-sympathisanten niet langer voor onderscheidingen van de Duitse regering in aanmerking kunnen komen.

De initiatiefnemers tot de petitie noemen de motie ‘een aanval op de grondwettelijk beschermde vrijheid van meningsuiting’. Daar kan aan worden toegevoegd dat BDS-acties gericht tegen Israël ook worden beschermd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini en onze minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok herhaaldelijk hebben verklaard. Door mensen en organisaties lukraak van antisemitisme te beschuldigen holt de FDP bovendien het begrip antisemitisme uit.

De initiatiefnemers beschuldigen de partij ervan een ‘totalitair klimaat te scheppen en het vrije debat te onderdrukken’. De FDP-motie is ‘anti-liberaal en gericht tegen de mensenrechten en tegen vredespolitiek’. Zij roepen de partij op de strijd tegen het antisemitisme te voeren in het kader van de bestrijding van alle vormen van discriminatie en racisme, in plaats van zich ‘onder de dekmantel daarvan tot dienaar van Israëls radicale regeringspolitiek te maken’.

Vredesprijs

De initiatiefnemers verwijzen in dit verband naar de lastercampagne die wordt gevoerd tegen de joodse organisatie Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost (Joodse Stem voor Rechtvaardige Vrede in het Midden-Oosten), waaraan wij in ons bovengenoemde artikel aandacht besteedden. De bank waar de organisatie een rekening heeft – de Bank für Sozialwirtschaft (Bank voor Sociale Economie) – wordt al jaren door de Israëlische regering en de internationale Israël-lobby onder druk gezet om die rekening op te heffen, aangezien de organisatie solidair is met de Palestijnse BDS-oproep. Onlangs sloot de FDP zich bij de hetze aan met een openlijke oproep aan de bank de rekening van de ‘antisemitische’ organisatie op te heffen.

De toekenning van de Vredesprijs van de stad Göttingen (Göttinger Friedenspreis) aan Jüdische Stimme leidde afgelopen maart tot intensivering van de campagne. Onder leiding van de Zentralrat der Juden in Deutschland (Centrale Raad van de Joden in Duitsland) werden de organisatie en haar sympathisanten andermaal van antisemitisme beschuldigd en werd druk uitgeoefend op alle betrokkenen om de toekenning terug te draaien.

Dat leidde ertoe dat de burgemeester van Göttingen zich bij het protest aansloot en weigerde de stedelijke accommodatie waar de prijs gewoonlijk wordt uitgereikt beschikbaar te stellen. Het stadsbestuur en de universiteit van Göttingen distantieerden zich van de uitreiking en de lokale bank die jaarlijks een bedrag voor de winnaar beschikbaar stelt trok de bijdrage in. Tijdens de uitreiking protesteerden tachtig demonstranten voor de deur, zwaaiend met Israëlische vlaggen en borden ophoudend met teksten als ‘Stand with Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten’.

Tijdens de uitreiking schetste Iris Hefets van Jüdische Stimme in haar dankwoord een beeld van de ongure campagnes die worden gevoerd tegen haar organisatie en tegen anderen die voor de Palestijnen en hun rechten opkomen. Het feit dat voor het eerst sinds de ondergang van het naziregime een bank onder druk wordt gezet om de rekening van een joodse organisatie op te heffen is een illustratie van een verziekt maatschappelijk klimaat, waarin joden met ‘niet correcte’ opvattingen als ‘antisemieten’ monddood worden gemaakt, stelde Hefets: ‘Ik kan niet verhullen dat de ervaring om joods en ongewenst te zijn extreem onaangenaam is.’

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy