Steun de noodoproep 17 maart 2023 Lees meer over

Europese actie: ‘Houd Israël verantwoordelijk, bescherm de Palestijnen’

Veertien Europese regeringen worden aangesproken op hun passieve houding ten aanzien van het Israëlische geweld tegen de Palestijnen. Steun de noodoproep!

Solidariteit met de Palestijnen op de Dam in Amsteram, 12 maart 2023. © The Rights Forum

Het in Brussel gevestigde ECCP (European Coordination of Committees and Associations for Palestine) roept de regeringen van 14 Europese landen op om direct in actie te komen tegen de ‘alarmerende toename van Israëlisch geweld tegen Palestijnen’. The Rights Forum is solidair met het initiatief en vraagt zijn achterban de Nederlandse oproep aan het ministerie van Buitenlandse Zaken te steunen.

‘Palestina staat in brand’

In zijn oproep beschrijft het ECCP de toename van het Israëlische geweld tegen de Palestijnen, en de gecoördineerde rol die de Israëlische regering, leger en kolonisten daarin spelen. Hoewel de Palestijnen al decennia blootstaan aan geweld en de facto annexatie van hun land is onder de huidige Israëlische regering sprake van ernstige escalatie.

Het ECCP wijst op recente voorbeelden als de pogrom in de Palestijnse stad Hawara (Huwara), de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen, de vernietiging van Palestijnse eigendommen en de stapsgewijze etnische zuivering van Masafir Yatta en de wijken Silwan en Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. Al die voorbeelden, en de politiek die er achter schuilgaat, staan haaks op Israëls plichten onder internationaal recht, schrijft het ECCP:

De Conventies van Genève zijn duidelijk: als bezettingsmacht is Israël verplicht de mensen onder bezetting te beschermen. Desondanks zijn de Palestijnen al tientallen jaren het slachtoffer van Israëlisch staatsgeweld. Er is geen enkele bescherming voor Palestijnse levens of bestaansmiddelen.

In hun kwetsbaarheid moeten de Palestijnen erop kunnen vertrouwen dat andere landen, waaronder Nederland, hun verplichtingen onder internationale verdragen als de Geneefse Conventies wél nakomen. Het tegendeel is gebeurd:

Derde staten, waaronder ons eigen land, zijn verplicht in te grijpen bij ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht. Decennia van passiviteit, die op zijn minst een stilzwijgende goedkeuring van deze schendingen inhield, heeft Israëls beleid van kolonialisme en apartheid mogelijk gemaakt.

Sancties zijn plicht en noodzaak

Die conclusie delen wij. Nederland en de EU hebben zowel de plicht als de mogelijkheden om de Palestijnen te beschermen, maar hebben nooit ingegrepen. Zo kan Israël al decennia straffeloos zijn gang gaan. Dat moet nu veranderen, bepleit het ECCP. De enige manier waarop je de Palestijnen kunt beschermen is door het doorbreken van de Israëlische straffeloosheid door middel van het opleggen van sancties:

Het is de hoogste tijd om een einde te maken aan deze straffeloosheid en Israël ter verantwoording te roepen door alle maatregelen uit te voeren die derde landen ter beschikking staan. Tastbare maatregelen, waaronder wettige sancties, zijn de enige manier om Israël te dwingen het internationaal recht na te leven, de schendingen van de mensenrechten te staken en de bescherming van de Palestijnen te waarborgen.

Als voorbeelden van effectieve maatregelen noemt het ECCP een militair embargo, stopzetting van samenwerkingsovereenkomsten, een reisverbod voor personen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, een verbod op handel met illegale nederzettingen, en het bieden van actieve steun voor het lopende onderzoek van het Internationaal Strafhof.

Dubbele moraal

Het ECCP wijst tenslotte op de adequate reactie van de internationale gemeenschap op de inval van Rusland in Oekraïne. De slachtoffers worden gesteund en beschermd terwijl de agressor met sancties wordt ingetoomd. Terecht wordt daarbij, ook door de Neder­landse minister van Buitenlandse Zaken, gewezen op de Russische schendingen van het internationaal recht, en op onze verplichting om daartegen op te treden.

Nu moeten Nederland en de 13 andere door het ECCP aangesproken landen de politieke wil tonen om met dezelfde consequentheid de Palestijnen in bescherming te nemen door Israël met sancties in te tomen. De escalatie in Israël/Palestina maakt ingrijpen urgent. Wordt daarvan afgezien, ‘dan wordt ons land medeplichtig aan het catastrofale lot dat het Palestijnse volk zal treffen’, schrijft het ECCP. Steun de oproep!

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy