Sociale media 29 augustus 2022 Lees meer over

‘Minister Hoekstra, uw bezorgdheid is niet genoeg!’

Nu beschikbaar voor sociale media: onze oproep aan minister Hoekstra om Palestijnse maatschappelijke organisaties te beschermen tegen Israëlische terreur. Steun ons én de organisaties door de oproep op sociale media te delen en verspreiden!

Met de sluiting van de kantoren van zeven Palestijnse maatschappelijke organisaties op 18 augustus overschreed Israël opnieuw een rode lijn. De zoveelste. En opnieuw werd het daartoe in de gelegenheid gesteld door de internationale gemeenschap, die naliet Israël door middel van concrete maatregelen van deze ongehoorde stap te weerhouden.

Dat had ze in ieder geval moeten doen nadat Israël de organisaties in oktober 2021 zonder enige onderbouwing op de nationale terrorismelijst plaatste. Daarmee plaveide het de weg om ze ‘legaal’ te kunnen oprollen. De organisaties kunnen zich niet juridisch verweren, want het bewijs dat Israël tegen ze zegt te hebben is geheim.

Maar in plaats van deze ontwikkeling in de kiem te smoren volstond de internationale gemeenschap, Den Haag incluis, met de bekende uitingen van ‘bezorgdheid’. Met als voorspelbaar gevolg dat Israël zijn voornemen ten uitvoer bracht. Zoals het dat altijd doet, en zal blijven doen zolang het kan rekenen op een internationale gemeenschap die haar feitelijke medeplichtigheid maskeert met holle bezorgdheid.

Alleen door ons massaal uit te spreken kunnen we Den Haag en de internationale gemeenschap tot een rechtvaardig beleid brengen.

Samen met 23 Nederlandse collega-organisaties roepen wij de internationale gemeenschap, en Den Haag in het bijzonder, op tot de noodzakelijke concrete maatregelen om de Palestijnse samenleving te beschermen. Aan het terroriseren van die samenleving en de organisaties die daarin van fundamenteel belang zijn dient nu paal en perk te worden gesteld. Wij benadrukken nogmaals dat de Palestijnen niet alleen recht hebben op Nederlandse bescherming, maar Den Haag ook de plicht heeft die te bieden.

Met een speciale oproep – ‘Uw bezorgdheid is niet genoeg!’ – spreken wij bovendien minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan, die Israël onlangs karakteriseerde als een ‘pluriforme democratische rechtsstaat’. Maar minister, een staat die onder het mom van ‘terrorismebestrijding’ de humanitaire en mensenrechtenorganisaties oprolt die juist kenmerkend zijn voor een rechtsstaat verdient dat predicaat niet. En nog minder als dat gebeurt in de context van een al 55 jaar durende bezetting die het absolute tegendeel van pluriformiteit, democratie en recht belichaamt: apartheid.

Kunt u zich in onze oproep vinden? Steun ons én de Palestijnse organisaties dan door die op sociale media te delen en verspreiden. De oproep is beschikbaar in drie sociale media-formaten: voor Instagram posts, Instagram stories en Facebook/Twitter.

Uw steun is belangrijk. Alleen door ons massaal uit te spreken kunnen we Den Haag en de internationale gemeenschap tot een rechtvaardig beleid brengen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy