Actie loont 5 oktober 2022 Lees meer over
Click here for English version

Google verwijdert lasterlijke Israëlische advertentie na oproep The Rights Forum

Binnen een dag na een oproep van The Rights Forum heeft Google een advertentie van de Israëlische regering offline gehaald. In die advertentie werd Amnesty International beschuldigd van antisemitisme.

Google dient alerter te zijn wanneer notoire lasteraars als de Israëlische regering advertenties aanbieden. © Electronic Frontier Foundation.

Wie nu de zoekterm ‘Amnesty International’ invoert op Google krijgt de lasterlijke advertentie niet meer te zien. Tot vanochtend vroeg prijkte die bovenaan de lijst met miljoenen resultaten die de zoekactie opleverde.

Oproep The Rights Forum

De titel boven de advertentie kende meerdere varianten. Naast een beschuldiging van antisemitisme werd Amnesty ook gebrandmerkt als onder meer ‘vijandig’ en ‘obsessief’, steeds onder het motto ‘het ware gezicht van Amnesty’.

De advertentie linkte naar een webpagina van Israëls ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar is te lezen dat Amnesty onder de dekmantel van mensenrechtenorganisatie een ‘vijandige, anti-Israëlische en antisemitische agenda’ zou hebben, en bevolkingen die dringend humanitaire steun en bescherming nodig hebben aan hun lot zou overlaten.

Gisteren riep The Rights Forum Google op de advertentie te verwijderen. We betoogden dat een regering die een van de prominentste mensenrechten­organisaties ter wereld publiekelijk afschildert als een lugubere club antisemieten zich schuldig maakt aan laster. En dat bedrijven dergelijke advertenties principieel dienen te weigeren, in plaats van de laster actief te helpen verspreiden.

Openheid vereist

De snelle verwijdering van de advertentie duidt erop dat Google heeft ingezien dat die niet door de beugel kon. Openstaande vraag is nog waarom het bedrijf de advertentie überhaupt heeft geplaatst en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zijn de voorwaarden waaraan advertenties moeten voldoen nageleefd, en zo nee, waarom niet? Wij roepen Google op met een verklaring te komen.

Wij vinden dat Google in de eerste plaats Amnesty verantwoording en excuses verschuldigd is, en in het algemeen belang dient te garanderen dat lasterlijke advertenties voortaan consequent worden geweigerd. Volledige openheid over de Amnesty-zaak is van belang voor het publieke vertrouwen in het bedrijf, en dus voor Google ook een kwestie van eigenbelang.

We adviseren Google voortaan extra alert te zijn wanneer regeringen politiek getinte advertenties aanbieden, zeker als die afkomstig zijn van notoire lasteraars. Zoals wij in het artikel over onze oproep met voorbeelden illustreerden beantwoordt de Israëlische regering kritiek op haar schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten standaard met lastercampagnes. Met zijn advertentie op Google toonde Israël niet het ‘ware gezicht’ van Amnesty International, maar dat van zichzelf.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy