No Tech for Apartheid 18 oktober 2021 Lees meer over

Werknemers van Amazon en Google roepen op contract met Israël te ontbinden

Een kleine vierhonderd werknemers van techreuzen Amazon en Google dringen bij hun bedrijven aan op ontbinding van een met Israël gesloten contract dat bijdraagt aan de onderdrukking van de Palestijnen. Een publiekscampagne zet hun eis kracht bij.

De campagne ‘No Tech for Apartheid’ roept Amazon en Google op zich uit het Project Nimbus terug te trekken en hun normen en waarden ten aanzien van de mensenrechten na te leven.

Het contract betreft het Project Nimbus en omvat de levering van cloud services aan het leger en de regering van Israël. Die krijgen daarmee ‘gevaarlijke technologie’ in handen, waarmee Israël de ‘systematische discriminatie en verdrijving’ van de Palestijnen ‘nog wreder en dodelijker’ kan uitvoeren. Dat schrijven bijna vierhonderd werknemers van Amazon en Google in een door The Guardian gepubliceerde open brief.

Militarisering

Daarin schetsen zij een cultuur waarin hun werkgevers ‘agressief achter contracten aanjagen’ die bijdragen aan de militarisering van samenlevingen, en die transparantie en toezicht ontberen. Als contractpartners noemen zij Amerikaanse politiediensten en het US Department of Defense, Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Het Project Nimbus is de volgende stap op dat pad, schrijven zij. De technologie van Amazon en Google faciliteert de Israëlische surveillance en het illegaal verzamelen van data over de Palestijnen, maar ook de uitbreiding van de illegale Israëlische kolonies in bezet Palestijns gebied. Wegkijken is geen optie, concluderen de schrijvers:

[…] as the products we build are used to deny Palestinians their basic rights, force Palestinians out of their homes and attack Palestinians in the Gaza Strip – actions that have prompted war crime investigations by the international criminal court.

De werknemers onderstrepen dat de technologie die zij voor hun bazen ontwikkelen bedoeld is om de levens van gebruikers te verrijken, niet om die te verwoesten. Om die reden dienen Amazon en Google hun banden met het Israëlische leger te verbreken en het contract voor Project Nimbus op te zeggen. Dat contract, ter waarde van een miljard euro, werd gesloten op 24 mei van dit jaar, in een week van grootschalige Israëlische bombardementen op Gaza. Daarbij werden circa 250 Palestijnen gedood, onder wie zestig kinderen.

No Tech for Apartheid

In het verlengde van de oproep van de eigen medewerkers worden Amazon en Google ook aangesproken vanuit het maatschappelijk middenveld. Middels de door Jewish Voice for Peace (JVP) en MPower Change georganiseerde campagne No Tech for Apartheid worden de techreuzen opgeroepen zich uit Project Nimbus terug te trekken en hun normen en waarden ten aanzien van de mensenrechten na te leven. Intussen hebben zich vijftig ngo’s bij de campagne aangesloten. Ook het publiek wordt opgeroepen om Amazon en Google via de campagne-website tot de orde te roepen.

Google ligt al jaren onder vuur van het grote publiek. Zo passeerde de campagne Google: Put Palestine On Your Maps inmiddels het indrukwekkende aantal van 2,25 miljoen ondertekenaars. Wij beschreven de aanleiding voor die campagne in het artikel Google helpt Israël bij het van de kaart wissen van Palestina.

Kritiek uit eigen gelederen

Ook de eigen werknemers roerden zich eerder. Op 18 mei schreef een groep Joodse Google-medewerkers, verenigd in de groep Jewish Diaspora in Tech, een brief aan de top van hun bedrijf, als tegenwicht tegen een brief van medewerkers waarin exclusief werd opgeroepen tot steun aan pro-Israëlische en pro-zionistische standpunten. Daarnaast spreken zij zich uit tegen de vereenzelviging van Joden met Israël, en van anti-zionisme met antisemitisme. Zij roepen Google op tot concrete actie, waaronder het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting, het naleven van Googles principes op het gebied van de mensenrechten, het beantwoorden van de noodkreten van Palestijnse Google-gebruikers, en het verbreken van Googles banden met het Israëlische leger.

In mei liet ook het personeel van Apple en Amazon van zich horen. Bijna duizend werknemers van Apple riepen hun topman op zich uit te spreken in solidariteit met de Palestijnen. Zij stellen vast dat bedrijven en personen met invloed om verandering teweeg te brengen nalaten om geweld tegen de Palestijnen in duidelijke taal te veroordelen. Op 25 mei riepen zeshonderd werknemers van Amazon hun bedrijf op om afstand te nemen van bedrijven, organisaties en regeringen die zich schuldig maken aan schendingen van de mensenrechten, waaronder het Israëlische leger.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy