Israëlische militairen schieten medisch hulpverleenster dood

Tijdens demonstraties in Gaza doodde een Israëlische scherpschutter een 21-jarige Palestijnse hulverleenster terwijl zij gewonden verzorgde.

Razan al-Najjar, de Palestijnse medisch hulpverleenster die op 1 juni 2018 in Gaza door een Israëlische militair werd doodgeschoten. © The Palestinian Information Center

Het slachtoffer is Razan Ashraf al-Najjar uit Gaza. Zij werd vrijdag doodgeschoten terwijl ze gewonden verzorgde tijdens nieuwe demonstraties in het kader van de Grote Mars van Terugkeer. Volgens collega’s bevond Al-Najjar zich op minstens honderd meter van het grenshek toen ze in de rug werd geschoten. Net als haar collega’s was ze door haar kleding duidelijk herkenbaar als hulpverleenster.

Hulpverleners onder vuur

Een Palestijnse arts verklaarde dat zij met Al-Najjar en andere hulpverleners bezig was met het evacueren van gewonden toen ze aan de andere kant van het grenshek vijf jeeps met Israëlische militairen zag stoppen. Twee scherpschutters openden het vuur en de hulpverleners zochten dekking, waarna andere militairen traangasgranaten afschoten. Even leek het directe gevaar geweken, maar plotseling namen militairen de hulpverleners onder vuur. Naast Al-Najjar werden nog twee medici getroffen:

But then, the soldiers fired several exploding rounds at us; one of them struck Razan and killed her, and another bullet struck a medic, identified as Rami Abu Jazar, in his thigh, in addition to shrapnel in his left thigh, arm and leg, while another medic, Mahmoud Abdul-‘Aati, was injured by shrapnel.

Razan al-Najjar was als medisch hulpverleenster actief bij de Grote Mars van Terugkeer-demonstraties sinds die op 30 maart begonnen. Ze was trots op haar humanitaire bijdrage aan de demonstraties en werd geroemd om haar inzet.

Straffeloosheid

In een verklaring veroordeelde Rawan Sulaiman, de Palestijnse ambassadeur in Den Haag, de dood van Al-Najjar als een schending van het internationaal recht:

Paramedics and children are protected persons under international law. Targeting them is illegal. It is a crime. But these crimes continue against the Palestinian people with impunity because of the lack of accountability.

Sulaiman illustreerde de straffeloosheid waarmee Israël misdaden kan blijven begaan met een verwijzing naar de ontwerpresolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN), die vrijdag door een Amerikaans veto werd getroffen. Dat gebeurde vrijwel op hetzelfde moment dat in Gaza Razan al-Najjar werd doodgeschoten. De ontwerpresolutie vroeg om ‘het overwegen van maatregelen om de veiligheid en bescherming van de Palestijnse burgerbevolking te garanderen’.

Roep om waarnemers en onderzoek

Het Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) stelt in een scherpe verklaring dat het doden van medisch personeel en vreedzame demonstranten neerkomt op oorlogsmisdaden. De organisatie roept de landen – waaronder Nederland – die de Vierde Conventie van Genève hebben ondertekend op om hun verplichting to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances’ (artikel 1 van de Conventie) na te komen.

Het PCHR roept verder de VN op om waarnemers naar Gaza te sturen, en doet een klemmend beroep op het Internationaal Strafhof om een officieel onderzoek te openen. Onlangs bezocht de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riad Malki het Strafhof met hetzelfde verzoek. Het hof doet sinds 16 januari 2015 verkennend onderzoek naar ‘de situatie in Palestina’. Malki onderstreepte dat het uitblijven van een volwaardig onderzoek en van internationale strafmaatregelen Israël heeft gesterkt in de overtuiging dat het immuun is en zijn gang kan gaan.

Het PCHR roept tenslotte de VN-Mensenrechtenraad op haast te maken met het formeren van een internationale onderzoekscommissie. Op 18 mei besloot de raad een onafhankelijke internationale commissie in te stellen die onderzoek zal doen naar schendingen van het recht, begaan sinds het begin van de grootschalige demonstraties op 30 maart. In haar eigen verklaring benadrukte ambassadeur Rawan Sulaiman dat Palestina de commissie alle medewerking zal verlenen.

Mars van Terugkeer: 128 doden

Vrijdag namen in Gaza opnieuw enkele duizenden Palestijnen deel aan de demonstraties bij het grenshek. Ruim honderd demonstranten raakten gewond, onder wie veertig die met scherpe munitie werden neergeschoten. Onder de gewonden waren acht kinderen, twee journalisten en zeven medische hulpverleners, aldus het PCHR.

In een ziekenhuis in Jeruzalem stierf woensdag een 23-jarige Palestijn aan zijn in Gaza opgelopen verwondingen. Hij werd enkele dagen eerder door een Israëlische militair neergeschoten en was vanwege de ontoereikende medische voorzieningen in Gaza naar Jeruzalem overgebracht.

In 2018 kwamen tot dusver 165 Palestijnen door Israëlisch geweld om het leven: 148 in Gaza en 17 op de Westelijke Jordaanoever. Het aantal Palestijnen dat sinds 30 maart tijdens de Mars van Terugkeer-demonstraties is gedood liep op tot 128. Volgens nieuwe cijfers van het ministerie van Gezondheid in Gaza is het aantal gewonden opgelopen tot ruim 13.400.

Onder de gewonden zijn 223 medische hulpverleners. Razan al-Najjar was gisteren de tweede medische hulpverlener die werd doodgeschoten. Op 14 mei kreeg haar collega Musa Abuhassanin een kogel in de borst terwijl hij gewonden verzorgde.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy