Terreur 5 december 2017 Lees meer over

Kolonistengeweld rond Qusra escaleert verder

Voor de derde maal in vijf dagen werd het Palestijnse dorp Qusra geterroriseerd door Israëlische kolonisten en militairen. Het geweld door kolonisten is in 2017 explosief gestegen.

Een 24-jarige Palestijn werd in zijn rug geschoten tijdens door Israëlische kolonisten uitgelokte onlusten in het Palestijnse dorp Qusra.

Maandag kreeg het Palestijnse dorp Qusra een invasie te verwerken van tientallen Israëlische kolonisten, die onder bescherming van het Israëlische leger bezit namen van de plek waar donderdag de 48-jarige Palestijn Mahmud Odeh door een kolonist werd doodgeschoten. Bij de daaropvolgende botsing met de lokale bevolking werd een 24-jarige Palestijn door een Israëlische militair in de rug geschoten. Het slachtoffer, geïdentificeerd als Ahmad Fayiz Hasan, verkeert in levensgevaar.

Derde aanval in vijf dagen

De invasie van maandag betrof de derde ronde van Israëlische provocatie en geweld die het op de Westelijke Jordaanoever gelegen dorp Qusra binnen vijf dagen te verduren kreeg. Afgelopen donderdag, uren na de dood van Odeh, vielen tientallen bewapende Israëlische kolonisten uit de naburige illegale kolonies (‘nederzettingen’) Yitzhak en Migdalim het dorp binnen, terroriseerden de Palestijnse bevolking en richtten grote vernielingen aan – onder meer aan toegesnelde ambulances. Ook toen beschermde het leger de kolonisten. Veertien Palestijnen raakten gewond; twee van hen werden met schotwonden opgenomen.

Een dag later werden de dorpelingen op hun eigen land aangevallen door tientallen Israëlische militairen. De Palestijnen hadden hun vrijdaggebed gehouden op de plek waar donderdag Mahmud Odeh werd doodgeschoten, en moesten dat bekopen met traangas en geweervuur. Daarbij viel een onbekend aantal gewonden.

Escalatie van kolonistengeweld

Een week geleden publiceerde The Rights Forum een artikel over het geweld van Israëlische kolonisten tegen de Palestijnse bevolking, en over de faciliterende en participerende rol van het Israëlische bezettingsleger. In een eerder artikel beschreven we het onderliggende systeem van wetteloosloosheid, apartheid en onderdrukking waarop het kolonistengeweld kan floreren.

In augustus publiceerde het VN-bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (UN OCHA) een rapport waaruit bleek dat het aantal geregistreerde gevallen van kolonistengeweld in de eerste zes maanden van 2017 een explosieve stijging te zien gaf ten opzichte van 2016, na een daling in de drie voorafgaande jaren.

Gemiddeld vonden van januari tot en met juni maandelijks 15 ernstige incidenten plaats, tegenover acht in 2016. Daarbij werden drie Palestijnen gedood en raakten er 48 gewond, onder wie zeven kinderen. In 56 gevallen werd ernstige schade gerapporteerd, onder andere aan 2700 bomen en 52 voertuigen. De schade is echter groter dan de cijfers. OCHA:

Settler violence and poor law enforcement by the Israeli authorities have been longstanding concerns. They have undermined the physical security and agricultural livelihoods of tens of thousands of Palestinians in some areas of the West Bank and generated the need for assistance and protection by humanitarian actors, especially for vulnerable groups such as children and women.

In augustus werd ook bekend dat de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet de regering-Netanyahu had gewezen op de escalatie van het kolonistengeweld, vergezeld van een pleidooi voor directe maatregelen. Vier maanden later kan worden vastgesteld dat die zijn uitgebleven.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Ik koester een diepgewortelde hoop op vrede in het midden-oosten met gerechtigheid als basis.

Doekle Terpstra
Bestuurder

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy