Gaza-crisis 17 augustus 2017 Lees meer over

Onnodige dood van Palestijnse kleuter illustreert wanhoop in Gaza

In Gaza woedt een meervoudige crisis. De dood van een vijfjarig kind illustreert hoe de Palestijnse bevolking er het slachtoffer van wordt. 

Ongezuiverd afvalwater stroomt in zee bij de plaats Al-Shaykh ‘Ijlin aan de kust van Gaza. Als gevolg daarvan is baden een levensgevaarlijke bezigheid.

In Gaza woedt een meervoudige crisis. De dood van een vijfjarig kind illustreert hoe de Palestijnse bevolking er het slachtoffer van wordt.

Deze week werd bekend dat in Gaza op 29 juli jl. een vijfjarig Palestijns kind is gestorven. Zelden haalt de dood van een kind in de door Israël hermetisch van de wereld afgesloten Gazastrook de media. De wereld heeft zich verzoend met het feit dat in Gaza ruim 800 duizend kinderen in hun bestaan worden bedreigd. Juist deze week schaarde The Rights Forum zich achter een petitie van de organisatie Defence for Childeren International – Palestine (DCI-P), waarin het Internationaal Strafhof wordt opgeroepen voor hen op te komen.

Vervuiling kost levens

Toch kwam Muhammad Salim al-Sayis wél in het nieuws. Hij stierf namelijk aan de gevolgen van een bacteriële infectie. Die bacterie liep hij vermoedelijk tien dagen eerder op bij het zwemmen in zee voor de kust van Gaza. Dat is het angstaanjagende aan het bericht: er vallen doden door de vervuiling van het kustwater. Dat was voorspeld. Nu gebeurt het ook.

De vervuiling is een direct gevolg van de in Gaza woedende crisis, waarover wij uitgebreid hebben gerapporteerd. Een van de gevolgen is dat zuiveringsinstallaties wegens gebrek aan elektriciteit stilliggen, waardoor riool- en ander afvalwater ongezuiverd in zee terechtkomt. Schoon drinkwater is schaars.

Een ander gevolg van het elektriciteitstekort is dat ziekenhuizen en klinieken in Gaza hun diensten hebben moeten inkrimpen of beëindigen. Meer dan ooit zijn ernstig zieke kinderen afhankelijk van behandeling buiten Gaza. Zo ook Muhammad, wiens vader zich wendde tot het departement Treatment Abroad, dat aanvragen coördineert met het ministerie van Gezondheid in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever.

Rol van de Palestijnse Autoriteit

Die ambtelijke infrastructuur behoort tot het domein van de Palestijnse Autoriteit (PA), die als ‘officiële regering’ de Palestijnse geldstromen beheert, en vanuit die machtspositie tracht om Hamas, dat in Gaza de scepter zwaait, van zijn draagvlak te beroven. Om deze politieke agenda te bevorderen werd door de PA onder meer de betaling voor levering van elektriciteit en brandstof aan de Gazastrook bijna gehalveerd; de Palestijnen in Gaza leven praktisch in het donker.

Ook de medische sector in Gaza wordt door de PA op de korrel genomen, onder meer door de reductie van medische hulpmiddelen. Een ander gevolg is dat de procedure om ernstig zieke patiënten uit Gaza voor behandeling toe te laten tot de Westelijke Jordaanoever goeddeels bevroren is. Daarvan werd de kleine Muhammad het slachtoffer. Wachtend op toestemming stierf hij in Gaza. Zijn dood was onnodig.

Israëlische verantwoordelijkheid

De dood van Muhammad vormt een snapshot van de complete ontreddering waaraan de bevolking van Gaza ten prooi is. Keer op keer hebben organisaties als het Rode Kruis en de VN de wereld opgeroepen tot ingrijpen. Keer op keer kijkt de wereld weg. Dat laatste geldt met name Israël, dat als bezetter van Gaza – de Israëlische blokkade van de overbevolkte landstrook geldt als vorm van bezetting – in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de meervoudige crisis in de Gazastrook. Maar ook daarvan kijkt de wereld weg.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy