Onderzoek 31 januari 2017

ABP en PFZW investeren in illegale nederzettingen

De Nederlandse pensioenfondsen Algemeen Burgelijk Pensioenfonds en Pensoenfonds Zorg en Welzijn dragen met forse investeringen bij aan de economie van Israëls illegale nederzettingen in bezet Palestina.

Daarmee gaan zij in tegen internationale gedragscodes en de richtlijnen van de Nederlandse overheid, en ondermijnen zij de tweestatenoplossing. Dat schrijft het Deense centrum voor onderzoeksjournalistiek Danwatch in een vandaag verschenen rapport.

Danwatch onderzocht de investeringen van de vijf grootste Europese pensioen­fondsen. Samen hebben zij 7,5 miljard euro belegd in 36 Israëlische en internationale bedrijven die actief zijn in de nederzettingen­economie. Met investeringen van respectievelijk ruim een miljard en 525 miljoen bezetten ABP en PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) respectievelijk de tweede en vierde plaats.

Met name de beleggingen van PFZW zijn opvallend. In 2014 deed het fonds zijn investeringen in vijf Israëlische banken van de hand vanwege hun betrokkenheid bij de nederzettingen­economie en de daarmee samenhangende mensenrechten­schendingen. Directeur Peter Borgdorff zei toen: ‘Het gaat ons er om dat de bezetting van de Westelijke Jordaanoever de mensenrechten van de Palestijnen schaadt, volgens internationaal recht. We willen geen geld verdienen aan bedrijven die de nederzettingen verder versterken en uitbreiden.’

Met hun investeringen gaan beide pensioen­fondsen in tegen de internationale gedragscodes op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Ze negeren ook het ontmoedigings­beleid van de Nederlandse overheid, die bedrijven ontraadt zaken te doen met de nederzettingen. Tenslotte, schrijft Danwatch, dragen zij actief bij aan de ondermijning van de tweestaten­oplossing, en daarmee van het buitenlandbeleid van de EU.

Danwatch vroeg beide pensioenfondsen om een reactie op zijn bevindingen, maar kreeg geen antwoord.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy