Campagne 28 december 2023 Lees meer over

Waarom wij voorop gaan in het protest tegen pensioenfonds PFZW

Nederlandse instellingen en bedrijven die blijven investeren in Israëls misdaden tegen de Palestijnen krijgen te maken met breed maatschappelijk protest. PFZW is één van die instellingen. Het geduld met het pensioenfonds is op.

Een Palestijn dooft een vuur na een pogrom door Israëlische kolonisten in het dorp Qusra, bij Nablus op de door Israël bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Bij de pogrom werden vier Palestijnen gedood. © Wahaj Bani Moufleh / ActiveStills

Een vraag: hoe krijgt Israël het voor elkaar om gedurende decennia onder het oog van de wereld Palestijns land te koloniseren? En daar ongehinderd 750 duizend kolonisten te vestigen in 250 nederzettingen? Het antwoord: omdat er een buitenwereld bestaat die dat gedoogt, financiert, er in participeert en er geld aan verdient.

Totale ontsporing

Daar komen we PFZW tegen, het pensioenfonds voor de sectoren zorg en welzijn. Dat investeert het pensioengeld van ruim twee miljoen Nederlanders onder meer in bedrijven die Israëls illegale nederzettingen in bezet Palestina bouwen, financieren of economisch uitbaten. Volgens het deze maand gepubliceerde rapport Don’t Buy Into Occupation heeft PFZW ruim een miljard euro belegd in dergelijke bedrijven.

PFZW investeert in Israëlische banken die het koloniseringsproject financieren en in het bedrijf dat kolonisten van telecom voorziet.

Intussen ontspoort Israëls koloniseringsproject steeds heviger. Naast het dagelijkse militaire geweld trekken zwaarbewapende Joodse kolonistenmilities in bezet gebied van dorp naar dorp om de Palestijnse bevolking te terroriseren en verdrijven. PFZW investeert onder meer in vijf Israëlische banken die het koloniseringsproject financieren en in het telecombedrijf dat kolonisten van communicatiemiddelen voorziet.

Willens en wetens

Afgelopen week beschreven we hoe PFZW daarmee bijdraagt aan ernstige schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten. En hoe het daartoe de OESO-richtlijnen en andere gedragscodes voor verantwoord ondernemen ondermijnt. Het probleem is dat PFZW dat heel goed weet. Het onderwerp staat er al ruim tien jaar op de agenda, leidend tot een jojo-beleid, misleidende toezeggingen en geen centimeter vooruitgang.

The Rights Forum heeft met PFZW alle stadia van overleg doorlopen – gesprekken, expert opinions, brieven en petities –, maar geholpen heeft dat niet. Directeur Gerard Jonkman vat het zo samen:

We hebben PFZW sinds 2017 op alle denkbare manieren de regels uitgelegd en op zijn verplichtingen gewezen. Ook anderen hebben dat gedaan. Talloze PFZW-leden hebben het gedaan. PFZW weet precies waar het bij betrokken is en kiest bewust voor de gevolgen die dat heeft voor de Palestijnen en de rechts­orde. Dat hoeven we niet nog eens uit te leggen.

Het geduld is op

Het geduld is op. En niet alleen dat van ons. Naast The Rights Forum spreken tal van andere maatschappelijke organisaties PFZW hard aan op zijn gedrag. Organisaties die dat nog niet doen roepen we op dat voorbeeld te volgen. Dit met de eis dat PFZW alle gewraakte investeringen in 2024 beëindigt: het faciliteren en profiteren van Israëls misdaden tegen de Palestijnen is maatschappelijk niet langer aanvaardbaar.

Lees en verstuur onze brief aan PFZW.

Dat is ook de kern van de openbare brief aan PFZW die via onze website door iedereen kan worden verstuurd. Dit gaat niet alleen alle PFZW-leden aan, wier pensioengeld voor de investeringen wordt gebruikt, maar de hele sector zorg en welzijn: PFZW’s gedrag staat haaks – en vormt een zware smet – op alles waar de sector voor staat en waar velen zich met ziel en zaligheid voor inzetten. Maar uiteindelijk gaat dit elke Nederlander aan die met ons vindt dat het geweld tegen de Palestijnen – militair én economisch – nu direct moet stoppen.

Ook gij, ABP

Tot slot: we krijgen veel vragen of wij ook andere instellingen en bedrijven aan zullen spreken op hun betrok­kenheid bij de nederzettingen – waarbij specifiek pensioenfonds ABP wordt genoemd. Het antwoord is ‘ja’, maar voel je vrij om daar met eigen initiatieven op vooruit te lopen. Ook ING wordt aangesproken, horen wij uit onze achterban. De bank heeft 6.6 miljard euro geïnvesteerd in de nederzettingen.

Het goede nieuws is dat het thema ook de aandacht heeft van de media. Een recent voorbeeld is het onderzoek van Follow The Money naar de betrokkenheid van Booking.com bij de nederzettingen. Eerder dit jaar publiceerde De Groene Amsterdammer over de Nederlandse banden met de Israëlische wapenfabrikant Elbit Systems.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy