Ook gij ABP! 9 januari 2024 Lees meer over

ABP: stop met investeren in de bezetting van Palestina

Pensioenfonds ABP heeft 2,5 miljard euro belegd in de Israëlische bezetting en kolonisering van Palestina. Dat moet stoppen. Laat van je horen!

Wat is er aan de hand?

  • Volgens het in december verschenen rapport Don’t Buy Into Occupation heeft ABP 2,5 miljard euro belegd in bedrijven die actief zijn in Israëls illegale ‘nederzettingen’ in bezet Palestina.
  • Zo dragen drie miljoen Nederlanders bij aan de verdrijving van de Palestijnen en aan grove schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.
  • ABP wordt al tien jaar opgeroepen zijn beleggingen te beëindigen. Nu het Israëlische geweld tegen de Palestijnen alle perken te buiten gaat is de maat vol.

 

Laat van je horen!

  • We hebben de klachten tegen ABP samengevat in de brief die je hieronder kunt lezen. We willen dat ABP uiterlijk 29 februari 2024 toezegt dat alle bedoelde beleggingen in 2024 worden beëindigd.
  • We roepen iedereen, zowel leden als niet-ABP-leden, op om de brief te versturen of anderszins van zich te laten horen.

 

1. Verstuur per e-mail

Via onderstaande knop open je de brief in je e-mailprogramma. Na ondertekening kun je die direct versturen. Desgewenst kun je de tekst aanpassen. Je kunt de tekst ook kopiëren en in een eigen mail plakken en bewerken. Stuur die aan [email protected].

 

Open e-mail 

2. Verstuur per post

Wie de brief (ook) per post wil versturen kan die via onderstaande knop downloaden en na invulling van naam en adres versturen. Je kunt de tekst ook kopiëren en in een eigen document plakken en bewerken. Het postadres van ABP staat boven de brief.

 

Download brief 

 

Pensioenfonds ABP
Postbus 4818
6401 JL HEERLEN

Ter attentie van:
– De heer L. Sibbing, bestuursvoorzitter
– De heer H. van Wijnen, voorzitter uitvoerend bestuur
– Mevrouw M. ter Kroode, lid niet-uitvoerend bestuur namens gepensioneerden
– De heer A. Boonen, lid niet-uitvoerend bestuur namens werknemers
– Mevrouw K. Nauta, lid niet-uitvoerend bestuur namens werkgevers

ABP dient beleggingen in Israëls illegale nederzettingen direct te beëindigen

Betreft: klacht over beleggingsbeleid

Geachte dames en heren,

In het licht van de aanhoudende Israëlische bezetting van Palestijns gebied, en gezien het jarenlange falen van ABP om haar beleggingsbeleid daarop aan te passen, roep ik u op dat zonder verdere vertraging alsnog te doen. Dat motiveer ik als volgt:

1. De Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied zijn door de VN, de EU en Nederland veelvuldig als illegaal veroordeeld. Onder de Vierde Conventie van Genève is het een bezetter verboden om (delen van) de eigen bevolking te vestigen in bezet gebied. Onder het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof, het Statuut van Rome, geldt die vestiging als een oorlogsmisdrijf. Daarnaast gaat Israëls nederzettingenproject gepaard met tal van andere misdrijven (waaronder apartheid) en grootschalige mensenrechtenschendingen. Het wordt, ook door de Nederlandse regering, beschouwd als voornaamste obstakel voor vrede, en als doodsteek voor de tweestatenoplossing.

2. Volgens het op 12 december 2023 verschenen rapport Don’t Buy Into Occupation (DBIO) draagt ABP middels beleggingen (aandelen en obligaties) ter waarde van ruim 2,5 miljard euro bij aan de instandhouding en uitbreiding van Israëls illegale nederzettingen.

3. Daaronder zijn beleggingen in bedrijven die ondanks aansporingen van de VN hebben geweigerd hun activiteiten in de nederzettingen te beëindigen. Om die reden zijn zij opgenomen in een door de VN samengestelde zwarte lijst. Voorbeelden zijn de Israel Discount Bank, Booking Holdings, Expedia, Airbnb en Motorola.

4. ABP gebruikt voor haar beleggingen de pensioen­inleg van drie miljoen (voormalige) medewerkers bij de overheid, die daardoor bijdragen aan de verwoesting van miljoenen Palestijnse levens.

5. Niet voor niets wordt ABP door haar leden en maatschappelijke organisaties al tien jaar opgeroepen de gewraakte beleggingen te beëindigen. Die oproepen zijn genegeerd. En het is bijna vier jaar geleden dat de VN haar zwarte lijst publiceerde. Desondanks heeft ABP haar beleggingen gehandhaafd.

Conclusie en oproep

Het beschreven beleggingsgedrag van ABP is onverantwoord. In plaats van risico’s op mensenrechtenschendingen te mijden is ABP – alle waarschuwingen ten spijt – die juist blijven faciliteren, met ernstige gevolgen voor de internationale rechtsorde en de Palestijnse bevolking, en met grote schade aan het maatschappelijk vertrouwen. Dat moet nu direct afgelopen zijn.

Op grond hiervan roep ik u met klem op om uiterlijk 29 februari 2024 op uw website kenbaar te maken dat ABP alle beleggingen waaraan in het DBIO-rapport wordt gerefereerd in 2024 zal beëindigen, en dat het zijn leden daarover stipt zal informeren.

Met vriendelijke groet,

[ONDERTEKENING]

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy