PFZW stop ermee! 21 december 2023 Lees meer over

PFZW: stop met investeren in de bezetting van Palestina

Pensioenfonds PFZW investeert miljarden aan pensioengeld in de Israëlische bezetting en kolonisering van Palestina. Daarmee dragen ruim twee miljoen Nederlanders bij aan de verdrijving van de Palestijnen en aan grove schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

Volgens het op 12 december 2023 verschenen rapport Don’t Buy Into Occupation draagt PFZW via beleggingen (aandelen en obligaties) ter waarde van ruim een miljard euro bij aan de instandhouding en uitbreiding van Israëls illegale nederzettingen.

Wij roepen PFZW al tien jaar op om haar investeringen te beëindigen. Nu is de maat vol.

Doe mee, laat van je horen!

Wij hebben de klachten tegen PFZW samengevat in een brief die voor iedereen bruikbaar is. De eis: PFZW moet uiterlijk 29 februari 2024 toezeggen dat alle beleggingen in Israëls nederzettingen nog hetzelfde jaar worden beëindigd.

Hoe kan je meedoen?

1. Verstuur een e-mail naar PFZW

Via onderstaande knop open je de brief in je e-mailprogramma. Na ondertekening van de e-mail kun je die direct versturen. Desgewenst kun je de tekst aanpassen.

Open e-mail

Werkt de knop niet? Je kunt ook de tekst uit de brief hieronder kopiëren en in je e-mailprogramma plakken. Verstuur je mail naar [email protected].

2. Stuur de brief per post naar PFZW

Download hier de brief.
Pas als je dat wilt de tekst aan.
Voeg je naam en adres toe op de tweede pagina en verstuur de brief naar:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Klachtencommissie
Postbus 117
3700 AC Zeist

De brief aan PFZW:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Klachtencommissie
Postbus 117
3700 AC Zeist

Ter attentie van:
Mw. A.J. Kellermann, bestuursvoorzitter
Dhr. D. Schoenmaker, voorzitter commissie beleggingen
Mw. M.A. van der Weiden, voorzitter commissie pensioenbeleid, klantbediening & communicatie

PFZW dient beleggingen in Israëls illegale nederzettingen direct te beëindigen

Betreft: klacht over beleggingsbeleid

Geachte dames, heer,

In het licht van de aanhoudende Israëlische onderdrukking van de Palestijnse bevolking, en gezien het jarenlange falen van PFZW om haar beleggingsbeleid daarop aan te passen, roep ik u op dat zonder verdere vertraging alsnog te doen. Dat motiveer ik als volgt:

  1. De Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied zijn door de VN, de EU en Nederland veelvuldig als illegaal veroordeeld. Onder de Vierde Conventie van Genève is het een bezetter verboden om (delen van) de eigen bevolking te vestigen in bezet gebied. Onder het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof, het Statuut van Rome, geldt die vestiging als een oorlogsmisdrijf. Daarnaast gaat Israëls nederzettingenproject gepaard met tal van andere misdrijven (waaronder apartheid) en grootschalige mensenrechtenschendingen. Het wordt bovendien, ook door de Nederlandse regering, beschouwd als voornaamste obstakel voor vrede, en als doodsteek voor de tweestatenoplossing.
  2. Volgens het op 12 december 2023 verschenen rapport Don’t Buy Into Occupation (DBIO) draagt PFZW middels beleggingen (aandelen en obligaties) ter waarde van ruim een miljard euro bij aan de instandhouding en uitbreiding van Israëls illegale nederzettingen.
  3. Daaronder zijn beleggingen in bedrijven die ondanks aansporingen van de VN hebben geweigerd hun activiteiten in de nederzettingen te beëindigen. Om die reden zijn zij opgenomen in een door de VN samengestelde zwarte lijst. Voorbeelden zijn Ashtrom Group, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq, First International Bank of Israel, Israel Discount Bank, Mizrahi Tefahot Bank, Shapir Engineering and Industry en Shufersal.
  4. PFZW draagt door zijn beleggingen bij aan ernstige schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten. Cynisch genoeg wordt de pensioen­inleg van ruim twee miljoen medewerkers in de sector Zorg en Welzijn gebruikt om de levens van miljoenen Palestijnen te verwoesten.
  5. Niet voor niets wordt PFZW door haar leden en maatschappelijke organisaties al tien jaar opgeroepen de gewraakte beleggingen te beëindigen. Die oproepen zijn genegeerd.
  6. Het is intussen vijftien jaar geleden dat PFZW zich bewust werd van de schendingen waaraan zij bijdraagt. Het is vijf jaar geleden dat PFZW aankondigde haar beleggingen te zullen beoordelen aan de hand van de OESO-richtlijnen voor de mensenrechten. En het is bijna vier jaar geleden dat de VN haar zwarte lijst publiceerde. Desondanks heeft PFZW haar beleggingen gehandhaafd.
  7. Op 11 december 2023, één dag voor het verschijnen van het DBIO-rapport, kondigde PFZW een programma aan ter beoordeling van mensenrechtenschendingen door bedrijven waarin wordt belegd. Logischerwijs bestaat geen enkel vertrouwen dat dit op korte termijn gevolgen krijgt. De verwachting is reëel dat PFZW het programma aangrijpt om haar beleggingen in de illegale Israëlische nederzettingen nog jaren voort te zetten of zelfs uit te breiden. Dat is al eerder gebeurd.

Conclusie en oproep:

Het beschreven beleggingsgedrag van PFZW is verwijtbaar onverantwoord. In plaats van risico’s op mensen¬rechtenschendingen te mijden is PFZW – alle waarschuwingen ten spijt – die juist gaan faciliteren, met ernstige gevolgen voor de rechtsorde en de Palestijnse bevolking, en met grote schade aan het maatschappelijk vertrouwen. Dat moet nu direct afgelopen zijn.

Op grond hiervan roep ik u met klem op om uiterlijk 29 februari 2024 op uw website kenbaar te maken dat PFZW alle beleggingen waaraan in het DBIO-rapport wordt gerefereerd in 2024 zal beëindigen, en dat zij haar leden daarover stipt zal informeren.

Met vriendelijke groet,

[ONDERTEKENING]

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy