Pensioenfondsen 6 maart 2024 Lees meer over

Nieuw ABP-beleid mist robuuste aanpak van schendingen mensenrechten

Pensioenfonds ABP heeft met ingang van maandag zijn beleggingsbeleid aangescherpt. Dat is verheugend, maar onvoldoende. Mensenrechten kunnen niet wachten tot ABP ze eindelijk respecteert.

Mensenrechten gelden in het hier en nu, voor ieder mens op aarde, dus ook voor deze Palestijnse vrouw in Ramallah. Maar onder de Israëlische bezetting en kolonisering is zij nagenoeg rechteloos. ABP draagt daar met zijn beleggingen aan bij. Dat moet nu stoppen. © Abdulkarim Museitef / Zuma Press / Alamy

Het fonds schrijft met een ‘nieuw duurzaam en verantwoord’ beleid te streven naar ‘een goed pensioen in een leefbare wereld’. Het nieuwe beleid werd maandag op ABP’s website gepubliceerd.

Impactbeleggingen

Speerpunt is het streven om in 2030 dertig miljard euro aan ‘impactbeleggingen’ te realiseren. Dat zijn investeringen die dubbel renderen: financieel én op maatschappelijke thema’s als klimaat en biodiversiteit. Een derde deel van die investeringen wordt in Nederland gerealiseerd, met name in betaalbare woningen, duurzame energie en innovatie. Daarnaast noemt ABP het respecteren van de mensenrechten en goed bestuur als belangrijke thema’s.

Meer dan voorheen zal ABP zich laten leiden door internationale standaarden en verdragen. Ten aanzien van de mensenrechten dienen bedrijven waarin wordt geïnvesteerd zich te houden aan de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen. Laten bedrijven dat na, dan wordt daar vanaf 2030 niet in geïnvesteerd. Gaandeweg wordt de beleggingsportefeuille op die manier aangepast.

Mensenrechten

The Rights Forum juicht het aangescherpte beleid van ABP toe. Toch beoordelen we de mensenrechtenparagraaf als onvoldoende. De door ABP genoemde normen zijn verre van nieuw en golden ook eerder al als standaard. Daar is te weinig op geacteerd.

Mensenrechten gelden in het hier en nu, voor ieder mens op aarde. Bij gebleken schendingen moet worden ingegrepen.

Zo wordt ABP al ten minste 15 jaar gewezen op zijn investeringen in bedrijven die bijdragen aan schendingen van de rechten van de Palestijnen. Volgens het in december 2023 verschenen rapport Don’t Buy Into Occupation heeft ABP 2,5 miljard euro belegd in bedrijven die actief zijn in Israëls illegale ‘nederzettingen’ in bezet Palestina. Voorbeelden zijn de Israel Discount Bank, Booking Holdings, Expedia, Airbnb en Motorola. Zelfs toen de VN die bedrijven in februari 2020 op een zwarte lijst plaatste, greep ABP niet in.

Mensenrechten gelden in het hier en nu, voor ieder mens op aarde. Bij gebleken schendingen moet worden ingegrepen. Dat kan niet wachten tot 2030, en ook niet tot 2025. Met die boodschap voeren wij actie tegen tegen ABP en tegen collega-pensioenfonds PFZW. Dit vanuit de overtuiging dat alleen maatschappelijke druk hen tot direct ingrijpen zal bewegen.

 

 

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy