50Plus

Progressief stemgedrag, alleen niet bij ‘BDS’

Tijdens het kabinet-Rutte II had 50Plus één Kamerlid: Henk Krol. Krol richtte zich op dossiers die voor de 50Plus-achterban van belang zijn. Het dossier ‘buitenland’ hoorde daar niet bij. Krol nam dan ook geen deel aan debatten over Israël-Palestina en diende ter zake geen Kamervragen in.

Zoals de andere partijen stemde 50Plus wel bij moties over Israël-Palestina. Het stemgedrag van de partij was daarbij progressief, met enkele uitzonderingen: 50Plus steunde twee moties tegen de geweldloze BDS-beweging en een kwalijke motie van de Kamerleden Bontes en Van Klaveren (VNL) tegen de Palestijnse mensenrechtenorganisaties Al-Haq en Addameer.

Bij de Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 haalde 50Plus vier zetels. Het ligt voor de hand dat de partij voortaan ook aandacht besteedt aan buitenlandse zaken, waaronder de kwestie-Palestina/Israël.

Moties

Partijen dienen moties in om het kabinetsbeleid te beïnvloeden. Tijdens Rutte-II heeft 50Plus geen moties over Israël-Palestina ingediend, ook niet als tweede indiener.

In de periode-Rutte II hebben we 55 moties geregistreerd die, op grond van hun oproep aan de regering, als vóór of tegen de Israëlische bezetting te classificeren zijn. Voor de moties ‘pro-bezetting’ (31 stuks) geldt in algemene zin: die bevorderen beleid dat de bestaande situatie van ongelijkheid en rechteloosheid bestendigt en de bezetting en nederzettingen ten goede komt. Voor de moties ‘anti-bezetting’ (24 stuks) geldt: die willen de status quo van ongelijkheid en rechteloosheid juist doorbreken en voorzien in maatregelen tegen de bezetting en nederzettingen.

Alle partijen stemmen over de ingediende moties. Voor de 55 moties hebben we het stemgedrag per partij geregistreerd. 50Plus neemt op grond daarvan een middenpositie in tussen het pro- en het anti-bezettingsblok: het heeft 17 van de 24 anti-bezettingsmoties gesteund (71 procent) en drie van de 31 pro-bezetting moties (10 procent).

Meer informatie over Kamervragen, moties en zetelverdeling

Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van 50Plus zegt niets over de kwestie-Palestina/Israël. Het refereert zijdelings aan de internationale rechtsorde:

Nederland zet zich in voor nationale en internationale veiligheid. Den Haag als internationale stad van vrede en recht geeft Nederland extra mogelijkheden en kansen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy