Welkom signaal 1 september 2022 Lees meer over

ChristenUnie-jongeren bekritiseren Israëlische overheersing en koers moederpartij

Leden van jongerenorganisatie PerspectieF stellen Israëls aanval op Palestijnse humanitaire organisaties en de ‘actieve steun’ van de ChristenUnie aan Israëls ‘kolonialisme’ aan de kaak. Het is ‘hoog tijd’ voor een fundamentele koerswijziging, schrijft een van hen.

De kritiek vanuit PerspectieF is een even welkom als duidelijk signaal aan de ChristenUnie, de moederpartij die met haar onvoorwaardelijke steun voor Israëls koloniale bezettingspolitiek de eigen uitgangspunten verloochent. Op papier zegt de partij zich in te zetten voor ‘vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid’, maar in de praktijk doet ze uitgerekend in het ‘Heilige Land’ het tegenovergestelde. Die pro-Israëlische koers is bovendien in strijd met het internationaal recht en de universele mensenrechten, en niet te vergeten met de eed op de Grondwet die de ChristenUnie-parlementariërs en -bewindslieden hebben afgelegd.

Partij ‘staat vrede in de weg’

‘Het is hoog tijd dat de ChristenUnie gaat staan voor haar principes’, schrijft Evert te Winkel van PerspectieF op de website van het wetenschappelijk instituut van de partij. Hij hekelt de ‘actieve steun voor het Israëlische kolonialisme’, die ‘in directe tegenspraak’ is met de principes van de partij:

Het CU-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 noemt als speerpunten van haar buitenlandbeleid het ‘werken aan vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid’. Dat zijn prachtige doelstellingen. Maar wel in directe tegenspraak met de actieve steun van de ChristenUnie aan het Israëlische kolonialisme, dat de Palestijnen hun menselijke waardigheid afneemt en vrede en gerechtigheid in de weg staat.

Die formulering is de spijker op de kop. De ChristenUnie steunt een koloniale bezetting die de Palestijnen niet alleen hun menselijke waardigheid ontneemt, maar hen zelfs volkomen dehumaniseert en zo goed als rechteloos maakt. De partij associeert zich volledig met de voortgaande uitbreiding van de illegale ‘nederzettingen’, ondanks tal van bindende VN-resoluties die Israël manen de kolonisering te staken. Met die politiek verduistert de partij ieder perspectief op een rechtvaardige vrede. Te Winkel benadrukt dat de koers van de partij bovendien in tegenspraak is met principes van rechtvaardigheid zoals die in de Bijbel zijn vastgelegd:

De profetieën leren ons principes van rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld dat God niet de rijken en de machtigen op het oog heeft, maar juist de zwakken en de kwetsbaren. Wanneer Israël de kolonisten op de Westoever beschermt, Palestijnen beschiet en doodt en de volgens het internationaal recht illegale nederzettingen ‘legaliseert’, gedraagt ze zich als een machtige Goliath. Een Goliath gesteund door onder andere de ChristenUnie.

‘Verbijsterend en ongehoord’

Kort voor publicatie van Te Winkels artikel leverde PerspectieF scherpe kritiek op Israëls aanval op het Palestijnse maatschappelijk middenveld. Op 18 augustus vielen bezettingstroepen de kantoren van zeven Palestijnse humanitaire en mensenrechtenorganisaties binnen, verzegelden de deuren en verklaarden de organisaties op militair bevel feitelijk opgeheven. In een Twitterdraad, die ruim aandacht kreeg op de website cvandaag, noemt PerspectieF dat ‘verbijsterend en ongehoord’.

Diezelfde kwalificatie heeft het voor het tot ‘terroristen’ bestempelen van de organisaties door Israël, een maatregel die iedere onderbouwing mist en waarmee Israël het oordeel van tien Europese landen en zelfs de CIA openlijk negeert. PerspectieF schrijft dat het ‘niet zwijgend kan toekijken hoe Israël het werk van Palestijnse mensenrechtenorgani­saties onmogelijk maakt en zo het streven naar vrede hindert’. De Twitterdraad kreeg de trefzekere kop: ‘Palestijnen verdienen niet minder, maar meer mensenrechten.’

De klare taal vanuit PerspectieF verdient waardering en aanmoediging. Laat de kritiek partijleider Gert-Jan Segers de ogen openen, en een stimulans zijn voor anderen binnen de partij om zich uit te spreken en het noodzakelijke debat met open vizier te voeren. De komende Wereldweek voor Vrede in Palestina en Israël van de Wereldraad van Kerken (15-22 september) is voor dat debat een uitgelezen mogelijkheid.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy