Militaire samenwerking 16 juni 2023 Lees meer over

Israëlische leger doodde dit jaar 28 kinderen, toch haalt Nederland banden aan

Nederland gaat intensief samenwerken met het leger dat zich volgens de VN elke dag schuldig maakt aan misdaden tegen de Palestijnse bevolking. Dat is onacceptabel. Steun onze campagne ‘Geen militaire samenwerking met Israël’.

De tweejarige Muhammad Haytham al-Tamimi werd door een Israëlische militair doodgeschoten terwijl hij met zijn vader op weg was naar familie. Hij is de jongste van 28 kinderen die in 2023 door het Israëlische leger werden gedood. © PLO Department of Public Diplomacy

Elke twee weken publiceert VN-organisatie OCHA een overzicht van de schade aan levens en eigen­dommen die het gevolg is van Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden. De meest recente cijfers betreffen de periode van 16 tot en met 29 mei. Hieronder een beknopte samenvatting, aangevuld met een paar andere relevante cijfers.

Twee weken onderdrukking

  • In die twee weken werden door het Israëlische leger vier Palestijnen gedood en 420 verwond, onder wie 41 kinderen. In de eerste 149 dagen van 2023 (tot en met 29 mei) werden in totaal 143 Palestijnen gedood en 4.519 verwond; dat komt neer op gemiddeld één dode en dertig gewonden per dag. Onder de doden zijn 28 kinderen; het jongste slachtoffer was twee jaar oud toen hij door een Israëlische militair door het hoofd werd geschoten. (OCHA registreert de doden en gewonden die vallen door toedoen van het Israëlische leger. Palestijnse slachtoffers van onder meer kolonistengeweld zijn niet inbegrepen, evenmin als Palestijnen die sterven in Israëlische gevangenissen.)
  • In de genoemde periode voerde het leger 118 (meest nachtelijke) invallen uit in bezet Palestijns gebied; over 2023 staat de teller op 1.558, ruim tien per dag. Daarbij vallen doden en gewonden en wordt grote schade aangericht. Burgers, waaronder kinderen, worden van hun bed gelicht zonder te weten wat zij hebben misdaan en als misdadigers met onbekende bestemming afgevoerd. De afgelopen vier jaar lag het aantal invallen gemiddeld op 3.655. Gemeten vanaf 2000 ligt het aantal boven de 50 duizend.
  • Met ondersteuning van het leger werden in de genoemde periode 48 Palestijnse huizen en andere bouwwerken gesloopt, waardoor 96 Palestijnen werden ontheemd. In 2023 werden tot dusver circa 370 Palestijnse gebouwen gesloopt, waaronder scholen, met 575 ontheemden als gevolg. In 2022 werden 953 gebouwen gesloopt. Naar verwachting gaat dit najaar het tien­duizendste gebouw tegen de vlakte sinds de VN de sloop in 2009 is gaan registreren.
  • In de genoemde periode vonden 24 aanvallen plaats van Israëlische burgermilities op Palestijnse gemeenschappen. Onder bescherming van het Israëlische leger terroriseren dergelijke milities, bestaand uit Joodse kolonisten uit Israëls illegale nederzettingen, de lokale Palestijnse bevolking. In de eerste 149 dagen van 2023 vonden 409 aanvallen plaats, waar­onder de pogrom op het stadje Huwara in februari.

Samenwerking taboe

Hoewel deze feiten de wurgende onderdrukking waaraan de Palestijnen blootstaan slechts beperkt illustreren is de centrale rol van het Israëlische leger als uitvoerder en facilitator onmis­kenbaar. Hoe je je tot zo’n leger, en het ministerie van Defensie dat het aanstuurt, moet verhouden is vastgelegd in het Nederlandse mensenrechtenbeleid, de Grondwet en internationale verdragen. Derde landen zoals Nederland hebben de plicht Israël aan te spreken op zijn daden en te manen tot respect voor de rechtsorde. Wordt daar geen gehoor aan gegeven dan resteert het verbreken van de relatie en het opleggen van sancties.

Nederland heeft dat jarenlang opzichtig nagelaten. Maar nu gaat het kabinet een forse stap verder door de militaire samen­werking met Israël juist te verdiepen. Hoe zich dat verhoudt tot die 28 gedode kinderen en de tweewekelijkse VN-cijfers weet geen mens. Wat weten we wel? Minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) stelde in de Tweede Kamer dat niet kan worden uitgesloten dat Israëlische partners betrokken zijn (geweest) bij oorlogsmisdaden. Die kans is namelijk levensgroot. Desondanks zal Ollongren er niet op laten screenen.

De bestrijding van straffeloosheid geldt als speerpunt van het mensenrechtenbeleid – maar niet als het om Israël gaat. De Palestijnen betalen de prijs.

Waar andere regimes – denk aan Rusland en Myanmar – worden gesanctioneerd vanwege hun schendingen van de rechtsorde, wordt Israël door Nederland beloond voor vergelijkbare schendingen. Let wel: de bestrijding van straffeloosheid geldt als speerpunt van het Nederlandse mensenrechtenbeleid – maar nadrukkelijk niet als het om Israël gaat. De Palestijnen betalen de prijs. Dit met steun van de Tweede Kamer die, de SP en DENK uitgezonderd, een lachertje maakte van de besluitvorming.

Steun onze campagne

Inmiddels ligt de kwestie in de Eerste Kamer; die moet het verdrag dat aan de militaire samenwerking ten grondslag ligt nog ratificeren. De fracties van de SP en GroenLinks hebben daarover kritische vragen gesteld. Toch is de vrees is dat politieke ideologie ook in de senaat zal prevaleren boven Palestijnse mensenrechten.

The Rights Forum legt zich daar niet bij neer. Ons standpunt is dat van militaire samenwerking met Israël geen sprake kan zijn zolang dat land volhardt in de door de VN gedocumenteerde misdaden. Om dat te realiseren vertrouwen we niet op de politiek, maar des te meer op een krachtige interventie vanuit de samenleving. Inmiddels tekenden ruim negenduizend burgers onze petitie ‘Geen militaire samenwerking met Israël’. Wij roepen alle overige Nederlanders op dat voorbeeld te volgen en de petitie te helpen verspreiden

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy