Teken de petitie 6 april 2023 Lees meer over

Militaire samenwerking met Israël moet direct stoppen

Kun je als Nederland samenwerken met een leger dat zich schuldig maakt aan bezetting, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen? Natuurlijk niet. Toch wil het kabinet de militaire banden met Israël aanhalen. The Rights Forum is daartegen een petitie gestart.

De petitie van The Rights Forum: geen militaire samenwerking met Israël.

De petitie is keihard nodig omdat de Haagse politiek op het punt staat een besluit te nemen over de samenwerking met het Israëlische defensie-apparaat. Hier­onder lichten we dat kort toe. Ons standpunt is dat elke vorm van samen­werking met het Israëlische defensie-apparaat onacceptabel is.

Waarom? Het Israëlische ministerie van Defensie, met het leger als uitvoerende tak, vormt de spil van de illegale bezetting en kolonisering van Palestijns gebied, en is verantwoordelijk voor het geweld, de onderdrukking en de apartheid waarmee de Palestijnse bevolking al decennia dag in, dag uit wordt geconfronteerd. Het leger faciliteert de bezetting en beschermt de kolonisten die pogroms aanrichten in bezet gebied. Datzelfde leger was verantwoordelijk voor de – onbestraft gebleven – moord op de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh en op talloze andere Palestijnen. Onze website documenteert talloze voorbeelden van die praktijk.

Nederland is gebonden aan internationale verdragen als de Conventies van Genève en het eigen mensenrechtenbeleid. Op grond daarvan is militaire samenwerking met Israël volstrekt uitgesloten. Het pijnlijke is dat alle Kamerleden dat weten, maar zij ten aanzien van Israël de mensenrechten onder­geschikt maken aan andere belangen of  ideologie. Onze petitie is bedoeld om dat fenomeen aan de kaak te stellen. Palestijnse mensenrechten wegen even zwaar als die van Oekraïners, Israëli’s en Nederlanders.

We zijn er zeker van dat dit standpunt in de samenleving breed wordt gedeeld en creëren met onze petitie een platform om dat gewicht te geven. De petitie wordt door steeds meer maatschappelijke organisaties gesteund. Dat volume is nodig om af te rekenen met de hypocriete Haagse politiek om Israël uit te zonderen van sancties en daarmee de Palestijnen uit te zonderen van rechten.

Haagse politiek

Deze donderdag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over verdieping van de militaire samenwerking met Israël. Aan de orde is goedkeuring van het verdrag tussen beide landen dat de juridische ‘status van hun strijdkrachten’ op elkaars grondgebied regelt. Dat is een noodzakelijke stap voor de nauwere samenwerking met het Israëlische defensie-apparaat die het kabinet nastreeft.

Die nauwere samenwerking zal inhoudelijk op ambtelijk niveau worden uitgewerkt nadat de Tweede Kamer het juridische kader heeft goedgekeurd – de Kamer zelf komt daar niet meer aan te pas. Terecht zijn hierover door de SP, BIJ1, CDA en met name DENK eerder scherpe Kamervragen gesteld, waarvan de beantwoording door het kabinet serieuze vervolg­vragen oproept. Zo kan het kabinet niet garanderen dat de Israëlische counter­parts schoon zijn van deelname aan (oorlogs)misdaden.

En zo liggen er nog tal van vragen, zoals over de ‘uitwisseling van informatie’ die volgens het kabinet de voornaamste pijler onder de defensiesamenwerking wordt. Het Israëlische ministerie van Defensie is de vergunningverlener voor de export van onder meer de spyware Pegasus. Met deze spionagesoftware wordt door allerlei partijen informatie gestolen, ook in Nederland, en het lijkt voor de hand te liggen daar eerst paal en perk aan te stellen alvorens met het Israëlische ministerie tot uitwisseling van informatie over te gaan.

Verder is het niet meer dan redelijk om eerst de schade te vereffenen die het Israëlische leger in de loop der jaren heeft aangericht aan Nederlandse en Europese hulpprojecten. Gemeten vanaf 2016 bedraagt die 2,5 miljoen euro. En kunnen we voorafgaand aan het tekenen van verdragen de garantie krijgen dat Nederlandse hulp aan de Palestijnen niet langer door Israëlische militairen wordt verwoest?

De voorbeelden tonen afdoende aan dat de voorgenomen militaire samenwerking op geen enkele manier door het kabinet valt te verantwoorden en door de Tweede Kamer radicaal dient te worden afgewezen. De ogen zijn daarbij vooral gericht op partijen als CDA, VVD en in het bijzonder D66. Het is D66-minister van Defensie Kajsa Ollongren die het verdrag namens het kabinet door de Kamer moet loodsen. Van haar fractie wordt verwacht daar tegenin te gaan, maar zoals hierboven al geconstateerd is hypocrisie de politiek eigen als het om Palestijnse rechten gaat.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy