Berber van der Woude

Berber van der Woude is voormalig diplomate en maakt deel uit van het bestuur van The Rights Forum

20 september 2023 Lees meer over

Berber van der WoudeSleutel tot vrede in Israël/Palestina ligt in gelijkheid voor alle burgers

De tweestatenoplossing heeft geen toekomst meer. Wat restereert is het toekennen van gelijke rechten binnen de ontstane éénstaatrealiteit. Daar moet ook door Nederland op worden aangedrongen, schrijft Berber van der Woude.

De éénstaatrealiteit in beeld. © Liberal International

Deze week is het dertig jaar geleden dat de Israëlische premier Rabin en PLO-leider Arafat elkaar de hand schudden ter bezegeling van het eerste Oslo-akkoord, dat vrede moest brengen tussen Israëliërs en Palestijnen.

Sindsdien is de ‘tweestatenoplossing’ de mantra in elke diplomatieke en politieke uiting. Voor Nederland is de oplossing zo cruciaal dat zij regeerakkoord na regeerakkoord werd opgenomen, ook door het huidige demissionaire kabinet.

Het probleem is alleen: deze droom komt niet uit. Nu niet. Nooit. Sinds Oslo toonden alle Israëlische leiders territoriale ambities. Geen van hen was daarin zo expliciet als premier Netanyahu. Volgens hem heeft het Joodse volk het exclusieve en onbetwistbare recht op de volledige Westelijke Jordaanoever – in Oslo juist betiteld als deel van de toekomstige Palestijnse staat.

Israël beschouwt en behandelt het gebied als het zijne. Er is geen tweestatentoekomst. Wel een éénstaatrealiteit. Daarin wordt één bevolkingsgroep onderworpen aan een brute overheersing, terwijl de andere groep alle vrijheid geniet.

Dit is apartheid

Hoeveel moeite het onze leiders ook kost het uit te spreken: dit is apartheid. Die kan voortduren omdat de internationale gemeenschap statelijke luchtkastelen blijft bouwen. Ook Nederland. Ook progressieve politieke partijen die zeggen pal te staan voor mensenrechten.

Betekent het feit dat de tweestatenoplossing een illusie is dat we moeten berusten in de afglijdende status quo van annexatie en geweld? Integendeel. Het is tijd voor een nieuwe visie, gestoeld op de onderkenning van de éénstaatrealiteit. De sleutel tot vrede ligt in gelijkheid voor de wet voor iedereen, ongeacht etniciteit of religie.

Hiervoor moet de internationale gemeenschap verantwoordelijkheid nemen en politieke en economische druk uitoefenen op Israël. Ik daag het nieuwe Nederlandse kabinet uit leiderschap te tonen in de relatie met Israël en in de EU. Door, om te beginnen, alle handel met illegale nederzettingen te verbieden. Door werk te maken van juridische vervolging van internationale misdrijven. Door een inreisverbod voor kolonisten op te leggen, of op zijn minst een visumplicht. En door de samenwerking met het Israëlische leger onmiddellijk te stoppen.

Zolang Israël geen prijs hoeft te betalen voor zijn wrede bezetting, zal het Palestijnse verzet voortduren. En is vrede in het Heilige Land buiten bereik.

 

Dit artikel verscheen op 11 september 2023 in Trouw.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy